פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 29.05.2024
משרד הפנים קיים דיון ציבורי לגבי טורבינות רוח בישראל
10/07/2011 15:08

משרד הפנים קיים היום, יום א, ה- 10.7.2011, דיון ציבורי ראשון בנוגע להסדרה תכנונית של טורבינות רוח בישראל. הדיון הציבורי בראשות אדריכל רפי רייש , מנהל אגף בכיר לבניה, ומר אפרים שלאין, מנהל אגף בכיר לתכנון תשתיות, בהשתתפות נציגי מוסדות תכנון, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ונציגות רחבה של ציבור יזמים, יצרנים ומפתחים של טורבינות רוח.

משרד הפנים קיים היום, יום א, ה- 10.7.2011, דיון ציבורי ראשון בנוגע להסדרה תכנונית של טורבינות רוח בישראל. הדיון הציבורי בראשות אדריכל רפי רייש , מנהל אגף בכיר לבניה, ומר אפרים שלאין, מנהל אגף בכיר לתכנון תשתיות, בהשתתפות נציגי מוסדות תכנון, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ונציגות רחבה של ציבור יזמים, יצרנים ומפתחים של טורבינות רוח.

לקראת הדיון , הופצה טיוטת מסמך מדיניות שנערך על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים, הכולל התייחסות לטורבינות רוח מכל הסוגים והגדלים, תוך בחינת ההיבטים השונים הקשורים בהקמתן, לרבות היבטים מרחביים, הנדסיים, תפעוליים ואחרים. בסיכום המסמך מוצעת המלצה להליכי תכנון של טורבינות רוח בהתייחס לגודלן ולמרחב הקמתן- מטורבינות קטנות ביותר ועד לגדולות ביותר הקיימות כיום ו/או בפיתוח, מהמרחב העירוני ועד למרחב הפתוח.

במהלך השימוע נשמעו הערות נציגי גופים, מוסדות תכנון ויזמים במטרה לשפר את המסמך על מנת לאפשר קידום מדיניות ברורה, שקופה ויעילה שתאפשר יצירת מסלולים קצרים ככל שניתן להקמת טורבינות רוח, תוך שמירה על ההיבטים שיאפשרו שמירה על המרחב הפתוח בישראל ועל בטיחות ורווחת הציבור בישראל.

לאחר עדכון והטמעת הערות הציבור, יוגש המסמך למועצה הארצית לתכנון ובניה בכדי שתקבע את המתווה הסטטוטורי לקידום מתקני אנרגיות הרוח.

משרד הפנים, כחלק מפעילותו הנרחבת לקידום תחום האנרגיה החלופית, ובמטרה לאפשר את מימוש החלטת הממשלה לייצור אנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מייצור כלל החשמל בשנת 2020, החל בגיבוש מדיניות תכנונית להקמת אנרגיית רוח בישראל, וזה לאור זאת שמשרד הפנים מודע ליתרונות הסביבתיים של אנרגיה מתחדשת בכלל ושל אנרגית רוח בפרט.

כזכור, משרד הפנים קידם כבר, באמצעות מינהל התכנון, תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים תמא 10/ד/10. המהלך הנוכחי מהווה המשך ישיר לתכנית זו במטרה לקדם הסדרה תכנונית למתקני ייצןר חשמל מאנרגיה מתחדשת על מגוון סוגי, גודל, אופי ומיקום המתקנים השונים.

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy