פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 21.04.2024
בתחום של הקמת טורבינות רוח קטנות לא היתה למעשה כל התקדמות, וראוי לבחון את
24/04/2012 13:22

מרכז המחקר והמידע של הכנסת מגיש דו"ח על פעולות המימשל בנושא אנרגיות מתחדשות. ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל מתאפיין בניסוי וטעייה; ההסדרה הראשונה למתקנים פוטו-וולטאיים קטנים קצרה הצלחה, והמכסה שהוקצבה הסתיימה בתוך זמן קצר. התגובה האטית של הממשלה, שלא אישרה מכסה חדשה במשך שמונה חודשים, גרמה לעיכוב בשוק ההתקנות.

 ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות –
מעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה 4450 לאור
התכנית הלאומית
להפחתת פליטת גזי החממה

 

 התכנית הלאומית להפחתת פליטת גזי החממה מתייחסת בעיקר להתייעלות אנרגטית ולא
מפורטים בה אמצעים לעידוד תחום האנרגיות המתחדשות. ייצור חשמל הוא המקור לכ 55%-
מפליטת גזי החממה בישראל. צמצום צריכת החשמל תביא להפחתת פליטת הגזים, אולם בלי
התייחסות לאופן ייצור החשמל ספק אם ישראל תצליח לעמוד במחויבות שלקחה על עצמה:
הפחתת פליטת גזי החממה עד שנת 2020 ב 20%- לעומת תרחיש "עסקים כרגיל".
 ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל מתאפיין בניסוי וטעייה; ההסדרה הראשונה
למתקנים פוטו-וולטאיים קטנים קצרה הצלחה, והמכסה שהוקצבה הסתיימה בתוך זמן קצר.
התגובה האטית של הממשלה, שלא אישרה מכסה חדשה במשך שמונה חודשים, גרמה לעיכוב
בשוק ההתקנות.
 צֵבֶר ההזמנות והבקשות להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים, הן קטנים מסחריים והן בינוניים,
גדל בקצב מהיר ואף עולה על המכסה, ומלמד על דחף יזמי ועל פוטנציאל גדול בתחום זה.
לעומת זאת הבקשות להקמת תחנות ומתקנים סולריים גדולים מעטות עדיין בהשוואה למכסה
שאישורה צפוי בקרוב, בעיקר בשל הליכים מסובכים יחסית הכרוכים בהקמת תחנות גדולות
והיעדר שטחי קרקע זמינים להקמתן.
 עד כה הוקמו מתקנים פוטו-וולטאיים בהספק מותקן של כ 55- מגוואט, ובהליכי אישור שונים
נתונים עוד כ 64- מגוואט במתקנים קטנים ובינוניים. הספק זה ) 121 מגוואט( שווה בגודלו
להספק של ארבע תחנות פוטו-וולטאיות מהסוג המתוכנן בפרויקט "אשלים". יודגש כי לתחנות
גדולות יש יתרון על מספר רב של מתקנים קטנים, הן מבחינת כמות החשמל המיוצר לכל
קילוואט מותקן והן מבחינת יכולת ניהול המערכת. עם זאת, לאור התקדמות המתקנים
הקטנים והבינוניים, ומנגד העיכוב בהקמת התחנות הגדולות, ייתכן שמשרד התשתיות
הלאומיות יצטרך לעדכן את תחזית הייצור שלו ובהתאם לכך לשנות את מדיניות המכסות.
 בתחום של הקמת טורבינות רוח קטנות לא היתה למעשה כל התקדמות, וראוי לבחון את
הסיבות לכך ולפעול להסרת חסמים.

קישור לדו"ח המלא


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy