פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 01.06.2023
חוות דעת חדשה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט
06/02/2013 14:32

חוק קיים משנות ה-50 קובע כי הדין הישראלי חל גם על אזור המיים הכלכליים של ישראל בו מותר לה לפעול בתחומי גז ונפט

http://www.energianews.com/newsletter/files/11191f4c5dc90749ac736748fe244dce.pdf

קישור לחוות הדעת

 

 

 מאת עמיר בן-דוד,YNET

החלטה חדשה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,עו"ד אבי ליכט,קובעת כי החוק הישראלי חל גם על אזור המיים הכלכליים של ישראל,אזור המוכר בחוק הבינלאומי כהמשך המיים הטריטוריאליים של המדינה בו היא יכולה לחפש ולהפיק גז ונפט.המשמעות היא שכל הנעשה בתחומי המיים הכלכליים יהיה כפוף גם להתערבות ופיקוח מוסדות התכינון של המדינה המאפשרים מתן התנגדויות לציבור.מנכ"ל ארגון אדם טבע ודין אמר כי מדובר בחוות דעת דרמטית המשנה את כללי המשחק.

לאחרונה קידם שר האנ רגיה והמיים עוזי לנדאו תיקון לחוק הנפט שנועד במקורו לזרז קידוחים ביבשה אולם הוא הוחל גם על פעולות במיים הטריטוריאליים.

עד היום ישראל  הגדירה את תחןם המיים הכלכליים שלה אך סירבה לעגנם בחקיקה מחשש להתנגדויות מדינות גובלות כמו מצריים לבנון וסוריה שיתנגדו למהלך הישראלי באו"מ.

לאחרונה בחן אבי ליכט את הנושא ומצא כי קיים בישראל חוק משנות ה-50 "חוק השטחים התת מימיים", שמחיל את החוק הישראלי גם מחוץ למיים הטריטוריאליים.לדעתו החוק מחיל למעשה את הדין הישראלי על כל הפעולות לחיפושי גז ונפט.הוא מבהיר כי פעולות החיפושים כוללות את העבודות הנעשות לפני תחילת הקידוחים,הקידוחים עצמם ועבודות התשתית להנחת צינורות ומיתקנים על קרקעית הים והצבת אסדות קבועות לצורכי הפקה. 


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy