הערכת רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז \"תמר\"

יום שישי 18.04.2014
מצגות אנרגיה  |  חוק ,משפט ורגולציה  |  מאמרים ודעות  |  מידות,שווי-ערך ומחירים  |  שוק ההון  |  
 
 הערכת רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז   הערכת רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז "תמר"
16/03/2013 11:35
 
בהתאם להערכה החדשה רזרבות הגז במאגר תמר גדלו במקצת.ההערכות נכללות בדיווח המיוחד לבורסה לניירות הערך ב-14 למארס 2013.


 הערכת רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז "תמר":
דוח (NSAI - להלן ) Netherland Sewell and Associates Inc. בחודש מרס 2013 , קיבלה השותפות מחברת
Management SPE - Petroleum Resources (2007) , אשר הוכן על-פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום
על פי הדוח האמור, רזרבות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקת "תמר" המסווגות .(SPE-PRMS - להלן ) System
נכון ליום 31 בדצמבר 2012 הינם כדלקמן: אומדן (Approved For Development) כרזרבות שאושרו לפיתוח
ושל קונדנסט – 9.3 מיליון חביות, BCF 7,027.8 של גז טבעי הוא (Proved Reserves) 1P הרזרבות המוכחות
ושל קונדנסט – 3.9 מיליון BCF 2,932.1 של גז טבעי הוא (Probable Reserves) אומדן הרזרבות הצפויות
ושל קונדנסט- 2.1 BCF 1,583.6 של גז טבעי הוא (Possible Reserves) חביות. אומדן הרזרבות האפשריות
מיליון חביות.
ההערכות הנ"ל הן הערכות אשר לגביהן עדיין לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע
נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה
מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים.


  שלח לחבר
שמך
דוא"ל החבר

  תגובה אל העורך
שם
דואר אלקטרוני
תוכן התגובה
קוד אבטחה

(אנא העתק את הקוד לתיבה שמתחתיו)
 

חדשות האנרגיה - חברות אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, קונבנציונאלית, פוסילית
גליונות קודמים - אנרגית שמש \ סולארית \ רוח, שימור אנרגיה, חשמל, ביומסה - ארכיון מאמרים
אודות - חדשות אנרגיה חסכונית, נקיה, בטוחה, ירוקה
מצגות בנושאי אנרגיה גרעינית, אנרגיה חשמלית, דלק, גז, פחם
סקירות חוק ומשפט
מאמרים ודעות - מאמרים על אנרגיה, דעות מומחים בנושא דלק ביולוגי, נפט, פחם, גז טבעי ועוד...
מחירים - מחירי אנרגיה, מחירים של חשמל, נפט, גז טבעי, פחם
שוק ההון - חברות אנרגיה, מניות אנרגיה ירוקה, חברות אנרגיה נקיה
אנרגיה סולארית

פיתוח : פיקסליין - בניית אתרים       |        Copyright © 2011 Energianews.com. All rights reserved