פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 09.12.2022
העמותה לכלכלה בת קיימא בפנייה לשר האנרגיה: מנע פגיעה במשק הישראלי במסגרת חוזי היצוא הנרקמים
18/11/2014 13:02

לספק נתונים לגבי כמויות עליהן בעלות שטר החזקה מבקשות להתחייב, לאורך ההסכם. כמו כן העמותה מבקשת לדעת כיצד המשרד יבטיח שלא ייוצאו יותר מ-40% מעתודות הגז הטבעי של ישראל (אשר חוזי היצוא לגביהם נחתמים מראש) במידה והעתודות המוכחות יתגלו בעתיד כנמוכות מ-950 BCM.

 


18  נובמבר 2014

העמותה לכלכלה בת קיימא לשר האנרגיה:
מנע פגיעה במשק הישראלי במסגרת חוזי היצוא הנרקמים

בעקבות מגעים בין בעלי שטר החזקה במאגר לוויתן ובעלי שטר החזקה במאגר תמר לבין גורמים בינ"ל למטרות יצוא גז טבעי בכמויות נכבדות, קיים חשש כי חתימה על ההסכמים המדוברים עלולה לעמוד בניגוד לאמור בהחלטת הממשלה בנושא הבטחת קיום יתרות גז מספיקות לצרכי המשק בעתיד.  על כן נשלח הבוקר מכתב מיו"ר העמותה לכלכלה בת קיימא יהודה בראון ומנכ"ל העמותה עידן דורפמן לשר האנרגיה ח"כ סילבן שלום(בתמונה) ולממונה על ענייני הנפט אלכסנדר ורשבסקי ובו הם מתבקשים לספק נתונים לגבי כמויות עליהן בעלות שטר החזקה מבקשות להתחייב, לאורך ההסכם. כמו כן העמותה מבקשת לדעת כיצד המשרד יבטיח שלא ייוצאו יותר מ-40% מעתודות הגז הטבעי של ישראל (אשר חוזי היצוא לגביהם נחתמים מראש) במידה והעתודות המוכחות יתגלו בעתיד כנמוכות מ-950 BCM.

בנוסף, על פי הכרעת בג"צ בעניין ייצוא הגז ממנה עולה כי החלטת הממשלה בעניין יצוא הגז תקפה, בין היתר בשל יכולתה של הממשלה לשנות את כמויות הגז הנמכרות, בטווח של 5 שנים מקבלת החלטת הממשלה, (קרי בעוד 3.5 שנים). על כן הם נדרשים להתייחס לאפשרות המעשית של שינוי ההסכמים שייחתמו בין חברות הגז וגורמים בינ"ל לגבי היקף היצוא לאור והכמויות הצפויות להימכר ליצוא על פי המגעים המתקיימים, ללא פגיעה כלכלית במשק הישראלי.

נעדכן כי הדיון שבעתירה שהגישה העמותה לבג”ץ, בבקשה לבטל את שטר החזקה שניתן לבעלי מאגר לוויתן, או לחילופין לשנות סעיפים מהותיים בשטר זה וזאת לאור פגמים שנפלו בנוסחו (בג”ץ 3397/14 העמותה לכלכלה בת קיימא נ' שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ואח') יתקיים ב-8 בדצמבר.
העתירה באה לאור עיון בנוסחם של שטרי החזקה אשר מגלה, בחלק מהמקרים, ניסוח פגום, סתום ובלתי נהיר לקורא תוך יצירתו של מרחב פרשנות רחב העתיד להתפרש בניגוד לאינטרס הציבור. מדובר בהוראה נורמטיבית מקיפה המהווה תוצאה של הליך בלתי שקוף וחד צדדי שנוהל על-ידי השר שלום והממונה ורשבסקי תוך הדרתו של הציבור הרחב.

בהיעדרו של הליך שיתוף ציבור, לאור הפגמים שנפלו בנוסחם של שטרי החזקה (כפי שמפורט בעתירה) ובשל הימנעותם של השר שלום והממונה ורשבסקי מלהשיב לפניותיה של העמותה לכלכלה בת קיימא ולפניותיהם של גורמים אחרים בנושא, לא נותרה בידי העמותה כל ברירה אלא לפנות בעתירתה לבית המשפט הגבוה לצדק.


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy