פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
המלצת קניה לרציו
29/01/2017 20:15

לאומי שוקי הון הוריד את ההמלצות על מרבית ניירות הערך בסקטור הגז אך ממליץ על השקעה בשותפות רציו. בסקירתה השבועית כותבת האנליסטית אלה פריד: אנו מורידים את ההמלצות למניות של השותפויות אבנר ודלק קידוחים, על רקע הגעה למחירי היעד. נציין, כי הורדת שיעורי ההיוון של מאגר לוויתן, לכ-10.5%, מקוזזת בחלקה כתוצאה מהורדת ההסתברות שאנו מעניקים בשלב זה ליצוא משמעותי נוסף ב-25% בשלב I ודחייתו בשנתיים של שלב II בהנחות העבודה שלנו.

| חדשות האנרגיה |

הורדת ההמלצות לישראמקו ולשותפויות שבבעלות קבוצת דלק, הושפעה מהחשש מקניבליזציה מסוימת של אומדני מאגר תמר - בטווח הקצר. אנו מורידים את מחיר היעד למניית ישראמקו לכ-0.7 ש"ח (למרות שינוי אפשרי במבנה ההון של השותפות) ומותירים את מחירי דלק קידוחים ואבנר על 14.2 ש"ח  ו-2.6 ש"ח בהתאמה.

מנגד, אנו מעלים את מחיר היעד למניית רציו בכ-12%, לכ-3.2 ש"ח, ומעלים את ההמלצה לשותפות זו ל"תשואת יתר" - למרות פרופיל הסיכון הגבוה ואפ-סייד מתון. אנו עושים זאת בעיקר בשל העובדה שהנכס המרכזי של השותפות נמצא על סף הודעה על החלטה סופית להשקעה, ולהערכתנו הגיע לנקודת אל-חזור עם סינדיקט בינלאומי מוביל, והשקעה של למעלה מ-0.8 מיליארד דולר כולל אקספלורציה."

ההודעה על החלטה רשמית של חברת נובל להשקיע בלווייתן צפויה היתה להתקבל במהלך דצמבר השנה שעברה או בינואר השנה. על פי ההערכות מעודכנות תתפרסם ההודעה בסמוך לפרסום הדו"חות השנתיים של נובל. גורמים בענף האנרגיה טוענים ש מדובר בהודעה הצהרתית מפני שהשותפים במאגר לווייתן ממשיכים להשקיע בפיתוח השדה, בהתאם לתכנית שהוצגה בפני משרד האנרגיה, בקצב של עשרות מיליוני שקלים מידי חודש. גורם אי הוודאות המרכזי בענף הגז הוא כרגע שאלת היצוא. עד כה לא הצליחו השותפים לחתום על הסכם יצוא משמעותי, למעט הסכם קטן יחסית ליצוא גז לחברת החשמל הירדנית, בהיקף של 45 BCM על פני 15 שנים.

 


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy