פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
הסדרה חדשה במשק החשמל
30/01/2017 19:15

רשות החשמל בראשות אסף אילת (בתמונה) פרסמה שימוע לכללי הקמת תחנת כוח פרטיות. ההסדרה החדשה אמורה להעניק למערכת הייצור את הגמישויות הנדרשות כדי לאזן את התנודתיות בייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. תחנות כוח קטנות (פיקרים) לא יידרשו לחתום על הסכמים עם מפיקות הגז ויקבלו גז מעודפי המערכת, ומערכת ניהול הרשת תאפשר ליצרנים פרטיים לעמוד בהתחייבות רכישה מינימלית באמצעות וויסות צריכת הגז של כלל היצרנים.

 | חדשות האנרגיה |

כמו כן כולל השימוע ביטול החובה של תחנות הכוח החדשות למכור לפחות 15% מההספק לצרכנית פרטיים, והקלות שונות במטרה לסייע ליזמים בחתימה על הסכמים עם חברות הגז.

בדצמבר 2014 פירסמה הרשות הסדרה לתחנות כוח המונעות בגז טבעי. הסדרה זו יישמה לראשונה שילוב של יצרנים פרטיים לפי עקרונות יעילים של העמסה כלכלית. אולם המכסה שנקבע בהסדרה לא התמלאה עדיין ויזמים רבים התלוננו שכללי ההסדרה הקיימים מקשים עליהם להגיע להסכמי מימון עם הבנקים והמשקיעים. בסוף השבוע האחרון החליטה מליאת הרשות לפרסם שימוע לעדכון ההחלטה, באופן שיותאם לצרכי המשק ויסיר חסמים שעיכבו עד כה סגירה פיננסית של המיזמים.

על פי ההצעה יתווסף מסלול תעריפי נוסף למתקן ייצור גמיש במחזור פתוח ("פיקר"). יצרנים במסלול זה ידרשו לעמוד במספר התנעות גדול יותר בשנה  ומשך זמן קצר יותר עד להגעה לעומס מלא. כמו כן, הרשות הגבילה את האפשרות להקים מתקן תעשייתי בעל מאפייני גמישות נחותים כך שתתאפשר הקמת מתקן תעשייתי אחד לכל יותר.

למתקנים במסלול המיועד למתקני יצור גמישים הותאם תעריף גבוה יותר לאור העלות הגבוהה יותר האופיינית למתקנים אלו. במקרה שיתברר כי המתקנים אינם עומדים בדרישות הגמישות, התעריף יופחת.

המתקנים יקבלו תעריף לפי מאפיינים נורמטיביים במטרה לעודד שילוב מתקנים  בעלי ביצועים טובים יותר. עם זאת, רשות החשמל שוקלת, בתיאום עם רשות הגז, את  תעריף הולכת הגז הנורמטיבי, לאור הפער בין התעריף הנורמטיבי לבין התעריף שמשלמים יצרנים במחזור פתוח.

הרשות בוחנת הגבלה של מכירה בילטראלית למתקנים במחזור פתוח עד להשלמת כללי הסחר ומבקשת את התייחסות הציבור לאפשרות זו. כמו כן נבחנת האפשרות לבטל את הדרישה הקיימת היום ממתקנים במחזור משולב למכור לפחות 15% מההספק לצרכנים פרטיים. מרכיב זה בהחלטה נועד להגביל תשואות עודפות מצד אחד וחשיפה של יצרנים לסיכוני שוק מצד שני, עד להסדרה מלאה של כללי הסחר בחשמל.

המכסה הכוללת למתקנים חדשים הוגבלה ל 1100 MW (במקום 1240 MW בהחלטה המקורית) משום שבזמן שחלף מאז קבלת ההחלטה הגיע מתקן שורק לסגירה פיננסית והוא צפוי להתחיל לפעול בחודשים הקרובים. ההחלטה מגדירה גם חלוקה ברורה של המכסה בין סוגי מתקנים על מנת להגביר את הוודאות ליזמים.

נוכח הקשיים שהתגלו בחתימת הסכמים עם חברות הגז מציגה הרשות מספר הקלות:. ההחלטה מציעה מספר חלופות, בהן  קבלת עודפי גז מהסכמי גז של יצרנים אחרים. סעיף נוסף נועד להקל על יזמים המתקשים להעניק לספקי הגז התחייבות רכישה (Take or pay). ההחלטה נותנת הגנה על התחייבות רכישת הגז, בכפוף לבחינה מראש של הצורך המשקי בגז ובכפוף לכך שהיצרנים יעבירו עודפי גז ליצרנים אחרים בהתאם לדרישות מנהל המערכת.

תוקף ההסדרה הוארך עד 1.1.2020 על מנת לאפשר ליזמים משך זמן מספק להגיע לסגירה פיננסית במסגרת ההסדרה.

 

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy