פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
היצרנים הפרטיים נגד עובדי חח"י
30/01/2017 19:20

"בקשתם של עובדי חברת החשמל לשבות נועדה לפגוע ביצרני החשמל הפרטיים." כך טוענים יצרני החשמל הפרטיים המבקשים מבית הדין לעבודה לדחות את בקשתם של עובדי חברת החשמל לפתוח בשביתה. "אין לראות במתווה שביתת העובדים כשביתה, ובוודאי לא כשביתה לגיטימית, אלא כניסיון ישיר וכולל של חברת החשמל ועובדיה למנוע, לפגוע ולעכב את הפעילות הפרטית של ייצור החשמל הנעשית כחוק.. " אומר פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי, בראשות היו"ר עמוס לסקר (בתמונה).

 | חדשות האנרגיה |

היצרנים מאשימים את העובדים את חברת החשמל שהם מבקשים להחזיק את ציבור לקוחותיהם "כבני ערובה בידה של חברת החשמל" על מנת ללחוץ על הממשלה להקים את תחנות הכוח החדשות באמצעות חברת החשמל, בניגוד לחוק ולהחלטותיה של הממשלה עצמה.

יצרני החשמל הפרט   יים נזעקו לאחר שהתברר שבבקשה שהוגשה על ידי העובדים, שהוגדרה כבקשה להיתר לנקוט עיצומים, כללו העובדים בקשה להתיר להם להפסיק את המפגשים והעבודה המשותפת עם יצרני החשמל הפרטיים. מטרת העיצומים הוגדרה על ידם כניסיון ללחוץ על הממשלה לקדם את הרפורמה במשק החשמל. מתווה הרפורמה מציע התייעלות במשק החשמל, פיצויים מופלגים לעובדים במסגרת תכניות פרישה בהסכמה, בתמורה לוויתור על חלק מהמעורבות שיש לוועד העובדים בניהול החברה ובקבלת החלטות ארגוניות. במקביל לוחצים העובדים על משרד האנרגיה לקבוע שחברת החשמל תקים את תחנות הכוח החדשות שיחליפו את היחידות הפחמיות הצפויות להסגר בעד ארבע שנים בתחנת הכוח חדרה. שר האנרגיה יובל שטייניץ הודיע בעבר כי הוא תומך בדרישת העובדים ובכוונתו לקבוע 'התחנות החדשות יוקמו על ידי החברה. אולם לשר האנרגיה אין היום סמכויות להכתיב מי יבנה תחנת כוח עבור יזם פרטי וגורמים במשרד האוצר מותחים ביקורת קשה על כניעת השר ללחץ העובדים. אם יימסר לחברת החשמל מונופול על בניית התחנה עלול הדבר לייקר ולסבך את הליכי בניית התחנות החדשות, ולגרום לייקור בלתי מתחייב במחיר החשמל לצרכנים.   


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy