פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
דלק תרכוש מלוא מניות איתקה
06/02/2017 18:31

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה חתמה על הסכם על פי היא תגיש הצעה לרכישת כל המניות שבידי שותפיה בחברת האנרגיה איתקה. שווה העסקה כ-524 מיליון דולר. העסקה היא מהלך נוסף ביישום האסטרטגיה של החברה להרחיב את פעילותה הבינלאומית. ההסכם נחתם לאחר קבלת אישור דירקטוריון איתקה שימליץ לבעלי המניות להיענות להצעה שתפרסם קבוצת דלק. ערב העסקה מחזיקה דלק ב-20% ממניות איתקה, והיא בעלת המניות הגדולה בחברה.

| חדשות האנרגיה |

על פי ההסכם, יוצע למחזיקי כ-80% ממניות איתקה להיענות להצעת קבוצת דלק למכירת אחזקותיהם, לפי מחיר של 1.95 דולר קנדי למניה, בהיקף כולל של כ-681 מיליון דולר קנדי (524 מיליון דולר ארה"ב). השלמת העסקה מותנית בהיענותם של מחזיקי למעלה מ-50% מיתרת מניות איתקה (אשר אינן מוחזקות על ידי קבוצת דלק). ההשקעה ב איתקה תמומן על בסיס מקורותיה העצמיים של קבוצת דלק: מזומנים שבקופתה, מסגרות אשראי, ותזרים צפוי ממימוש נכסים.

איתקה היא חברת אנרגיה הפועלת באזור הים הצפוני והיא בעלת ניסיון בתפעול קידוחים במים עמוקים, פיתוח והפקת נפט וגז. לחברה נכסי נפט וגז מפיקים ונכסים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים.

מניות איתקה נסחרות בבורסת טורונטו (TSX:IAE.TO) וכן בבורסת ה- AIM בלונדון (IAE.L). שער המניה בסגירת יום המסחר בטורונטו ב-3 בפברואר 2017, עמד על 1.74 דולר קנדי.

איתקה שותפה בכ-25 פרויקטים להפקה של גז ונפט, ב-12 מתוכם היא גם משמשת כמפעילת המאגרים ובכלל זה במאגר סטלה, שנמצא בשלבי פיתוח מתקדמים . דלק מעריכה כי ההפקה ממאגר זה צפויה להתחיל כבר החודש, ולהוות קפיצת מדרגה משמעותית הן בהיקף ההפקה והן בצמצום עלויות ההפקה.

על פי פרסומי איתקה המעודכנים ל-31.12.2015, החברה מחזיקה ברזרבות נפט וגז מוכחות מסוג 2P בהיקף של כ- 57 MMboe (שווה ערך מיליון חביות נפט) וסך ההפקה הממוצעת הצפוי בשנת 2017 מוערך בכ- 19,000-22,000 חביות ליום.

מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד: "אנו צועדים היום צעד משמעותי נוסף בביסוסה של קבוצת דלק כחברת אנרגיה בין-לאומית, בעלת יכולות חיפוש, הפקה וקידוח של נכסי נפט וגז. העסקה הנוכחית תחזק באופן משמעותי את זרוע האופרציה של הקבוצה, היא מהווה פעילות משלימה וסינרגטית לפעילות הקיימת של קבוצת דלק ומאפשרת לנו להרחיב הן את זרוע הפעילות הבין-לאומית של קבוצת דלק והן את מגוון היכולות האופרטיביות שלה, והיא צפויה לתרום להמשך צמיחתה של הקבוצה וביסוס מעמדה בשוק הבינלאומי".

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy