פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
ארקו רוכשת 92 תחנות
12/02/2017 23:57

חברת ארקו החזקות, בניהולו של אריק קוטלר, מרחיבה את פעילותה בשוק תחנות הדלק וחנויות הנוחות בארה"ב. ארקו דיווחה כי חברת הבת, GPM חתמה על עסקה שבעקבותיה תכלול פעילותה 980 אתרים וכן אספקת דלקים לכ-135 תחנות דלק ב-18 מדינות בארה"ב.

| חדשות האנרגיה |

GPM תרכוש פעילות קמעונאית הכוללת 92 אתרי תחנות דלק וחנויות נוחות בהפעלה עצמית ו-7 מסעדות מזון מהיר בדרום מזרח ארה"ב בהשקעה של 163 מיליון דולר. במקביל לסגירת העסקה תמחה GPM לקרן נדל"ן אמריקאית את הזכות לרכישת 66 אתרים הנכללים בעסקה תמורת כ-139 מיליון דולר, שישולמו ישירות על-ידי קרן הנדל"ן לידי המוכרים בעסקה. קרן הנדל"ן תשכיר ל-GPM את האתרים האמורים בהסכם שכירות לתקופה של כ-20 שנה (בתוספת אופציות הארכה), וזאת תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של כ-10 מיליון דולר.

בכוונת GPM לפעול לכך שבמועד הסגירה של העסקה התאגיד  המפעיל את תחנות הדלק שירכשו יעביר לשותפות  GPMP את ההסכמים עם ספקיות הדלק וכן את מלוא הזכויות לאספקה של דלקים באתרי הפעילות הנרכשת. היקף יחידות השתתפות ב-GPMP, אשר יוקצו ל-GPM כתוצאה מהאמור טרם נקבע.

בכוונת GPM לנהל את האתרים שירכשו בדומה לאופן ניהול פעילותה הנוכחית של GPM.

הפעילות הנרכשת רשמה בששת החודשים שהסתיימו ב-31.10.16 EBITDA  בהיקף של כ- 5.8 מיליון דולר ובשנה שהסתיימה ביום ה-30.4.16 הניבה הפעילות הנרכשת EBITDA בסך של כ-9.5  מיליון דולר. יודגש כי נתוני ה-EBITDA כאמור הינם לאחר הפחתה מה-EBITDA שמציגה הפעילות הנרכשת בתקופות כאמור של הוצאות השכירות בהיקף שנתי של כ-10 מיליון דולר בהן צפויה לשאת GPM בקשר עם הפעילות הנרכשת לאור ההתקשרות עם קרן הריט.

כמו כן, בששת החודשים שהסתיימו ביום ה-31.10.16, מכרה הפעילות הנרכשת  סך של כ-52,649 אלפי גאלונים. סך ההכנסות של הפעילות הנרכשת לתקופה האמורה הסתכמו בכ-177 מיליון דולר, הרווח גולמי הסתכם בכ-32.7 מיליון דולר, והרווח התפעולי נאמד בכ-4 מיליון דולר. תוצאות אלה כוללות את דמי השכירות הנגזרים מההסכמים החדשים שייחתמו עם קרן הנדל"ן.

אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו (בתמונה): "העסקה היא צעד נוסף ביישום האסטרטגיה של GPM, שמטרתה לייצר יתרון לגודל למערך תחנות הדלק וחנויות הנוחות שאנו מפעילים בארה"ב. עסקה זו ממשיכה לאפשר  לנו להרחיב את הפעילות ולהעמיק את אחיזתה של  GPMבשוק האמריקאי. החברה פועלת כל העת  לאתר הזדמנויות עסקיות על מנת להמשיך ולמצב את החברה כשחקנית מובילה בחוף המזרחי של ארה"ב"


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy