פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
סטובר: נמשיך להשקיע בלווייתן
14/02/2017 21:14

חברת נובל אנרג'י מדווחת על גידול של 10% במכירות של תמר ברבעון האחרון של 2016 ובשנה כולה. החברה לא פרסמה עדיין החלטה סופית על השקעה במאגר לווייתן אך מנכ"ל נובל, דיויד סטובר (בתמונה), הודיע עם פרסום הדו"ח: "אנחנו ערוכים לקראת שנה נפלאה ב-2017 בה אנחנו מתכוונים להאיץ את פעילות הקידוחים הימיים בארצות הברית ונתקדם בפיתוח לווייתן".

| חדשות האנרגיה |

סטובר חזר על התחזית שהמאגר יתחיל לספק גז בשנת 2019. מהדו"חות עולה כי החברה מתכוונת להשקיע 550 מיליון דולר במזרח הים התיכון. מוקד ההשקעות באזור זה הוא במאגר תמר.

מהדו"חות השנתיים שפרסמה החברה עולה כי היקף מכירת הגז של החברה בישראל הסתכם בשווה ערך ל-46 מיליון חביות נפט (MBoe/d) לעומת 42 ברבעון האחרון של 2015. במונחים שנתיים הסתכמו המכירות ב-47 MBoe/d לעומת ממוצע של 42 MBoe/d ב-2015.

המחיר הממוצע ליחידת חום היה ברבעון האחרון של 2016 5.27 דולר, מעט נמוך מהממוצע השנתי שהיה 5.34 דולר אך גבוה מהממוצע ברבעון המקביל ב-2015 שהיה 5.17. מחירים אלה גבוהים ביותר מ-100% ממחירי הגז בשוק האמריקאי. החברה מדווחת שמחירי הגז שהיא מוכרת בארצות הברית זינקו ב-31% והגיעו ברבעון האחרון של 2016 ל-2.47 דולר ליחידת חום. הפער במחירים בין ישראל וארצות הברית מוסבר בתנאי  ההפקה הנוחים יותר בארצות הברית, בהיצע הגדול ובתנאי השוק התחרותי.

הלקוח העיקרי של שותפות תמר בישראל היא חברת החשמל שחתמה עם השותפות הסכם ארוך טווח בתקופה של מצוקת גז גדולה. על פי הוראת הרשות להגבלים עסקיים נמנע מחברת החשמל לחתום על חוזה המבטיח לה את המחיר הנמוך ביותר במשק.

נובל דיווחה עוד כי היקף חוזי המכירה של גז ממאגר לווייתן מסתכם כבר ב-15 מיליארד דולר. עם זאת נמנעה החברה לפי שעה מהודעה על החלטה סופית להשקעה בפיתוח מאגר לווייתן. לוויתן אמור להתחיל לספק גז ללקוחות בשנת 2019, ודוברים מטעם החברה אמרו שבכוונת החברה לעמוד בלוח הזמנים. עד סוף השבוע אמורים שותפיה של נובל לאשר הסכם מימון לפיתוח מאגר.

הנתונים הכספיים של נובל מצביעים על גידול בהכנסות וירידה חדה בהפסדים, כמו חברות אנרגיה רבות נפגעה החברה כתוצאה ממשבר המחירים בענף. בעקבות המשבר ננקטו פעולות צמצום והתייעלות. התאוששות המחירים ובעיקר העליה החדה במחירי הגז בארצות הברית סייעו לשיפור: ב-2016 הסתכמו הכנסות החברה ממכירות גז ונפט ב-3.491 מיליארד דולר, גידול של 10% לעומת השנה הקודמת. ההפסד התפעולי הסתכם ב-1.3 לעומת הפסד של 1.5 מיליארד דולר ב-2015. ההפסד הנקי היה מיליארד דולר לעומת הפסד של 2.44 מיליארד דולר ב-2015.  

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy