פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
שיא בהכנסות מתמלוגים
16/02/2017 21:15

מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מציג שיא חדש של כ-854 מיליון ש"ח בהכנסות מאגרות ומתמלוגי הגז טבעי, הנפט והמחצבים, בשנת 2016.

 | חדשות האנרגיה |

החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בשנת 2016 ב-826 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-819 מיליון ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", תמלוגים שנבעו מהפקה של כ-9.5 BCM  גז טבעי וקונדנסט נלווה. מדובר בעלייה מרשימה  של כ-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד חרף ירידת מחיר הגז. יתרת הסכום, כ-7 מיליון שקלים מקורם בתמלוגים מהפקת נפט וגז משדות אחרים. בנוסף לתמלוגים אלו נרשמו הכנסות של כ-5 מיליון שקלים מאגרות והכנסות אחרות.

בתחום המחצבים  נרשמה עליה משמעותית בתמלוגים עקב שינויי חקיקה שבוצעו בשלהי השנה הקודמת בעקבות המלצות ועדת ששינסקי 2. הוועדה, בראשות פרופ' איתן ששינסקי (בתמונה) עדכנה את גובה התמלוגים מ-2% ל-5% משווי המחצב הגולמי. התמלוגים מהמחצבים הסתכמו בשנת 2016 בכ-23.5  מיליון ש"ח, מדובר בעלייה של כ-98% לעומת ההכנסות בשנה שעברה אשר הסתכמו בכ-11.9 מיליון ש"ח בלבד.

במשרד האנרגיה צופים גידול בהכנסות מתמלוגים, בשנים הקרובות ובעשורים הבאים. זאת, בעקבות הגדלת ההפקה הצפויה מ"תמר", הפיתוח הצפוי של שדות "לוויתן", ו"כריש תנין".

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "הגידול בהכנסות מתמלוגי הגז הטבעי מחזק את כלכלת ישראל באופן משמעותי. ההכנסות צפויות לגדול אף יותר במהלך השנים הקרובות, בין היתר, הודות לפיתוח מאגר לוויתן ומאגרי כריש ותנין ופתיחת הים לחיפושי גז ונפט נוספים".


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy