פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
הפניקס מגדילה השקעה ב"מובילים"
05/03/2017 21:38

קבוצת הפניקס תגדיל ב-5% את חלקה במיזם "מובילים", מיזם משותף שאותו מובילה חברת האנרגיות המתחדשות אנלייט עם גופים מוסדיים להשקעות בפרויקטי אנרגיה מתחדשת בשוק הבינלאומי. המיזם שהוקם בדצמבר 2015 בשיתוף עם קבוצת מגדל כולל היקף השקעות של כ- 125 מיליון אירו.

 | חדשות האנרגיה |

הפניקס הודיעה לאחרונה על כניסתה למיזם בהיקף אחזקה של כ- 15% וכעת החליטה להגדיל אחזקותיה בתמורה לכ- 5.5 מיליון שקל (המהווים כ-1.5 מיליון אירו). לאחר הגדלה זו, תחזיק אנלייט בשרשור כ- 60% ואחזקות קבוצת מגדל יישארו ללא שינוי בהיקף של כ- 20%. אנלייט תמשיך לנהל את המיזם המשותף ולהחזיק ב- 100% בשותף הכללי המנהל.

התחייבויות סך ההשקעה של השותפים במיזם "מובילים" מסתכמות ב- 125 מיליון אירו. להערכת החברה,  היקף ההשקעה האמור יאפשר את הקמתם של  פרויקטים בעלות כוללת של כ- 500 מיליון אירו, וזאת הודות למבנה המימון הטיפוסי של פרויקטים אלה, המתבסס בדרך כלל על הזרמה של הון עצמי בהיקף של  כ- 25% מן העלות הכוללת, ומימון יתרת ההשקעה בדרך של חוב בכיר במבנה מימון פרויקטלי (Project finance).

אנלייט הובילה עד כה באמצעות מיזם "מובילים" שלוש השקעות הכוללות פרויקטי אנרגיית רוח באירלנד, בקרואטיה ובסרביה, בהיקף הון עצמי צפוי של כ- 68 מיליון אירו ובעלות השקעה כוללת של כ- 272 מיליון אירו, המהווה כ- 54% מהתחייבויות ההשקעה הכוללות של המיזם. הפרויקט באירלנד מצוי בימים אלה בסוף שלב ההקמה, הפרויקט בקרואטיה השלים סגירה פיננסית והחל בשלב ההקמה והפרויקט בסרביה מצוי בשלבי פיתוח סופיים.

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט אנרגיה מתחדשת (בתמונה): "אנו מברכים על הגדלת אחזקותיה של קבוצת הפניקס במיזם "מובילים". השוק המוסדי בעולם ובישראל הולך ומבין את הפוטנציאל האדיר והיתרון הגלום בהשקעה בתשתיות אנרגיה מתחדשת לטווח ארוך, ואת היתרון הגלום בשת"פ עם שחקנים אסטרטגיים בתחום, בעלי יכולת יזמית ותפעולית מוכחת. אנו רואים במיזם נכס אסטרטגי לאנלייט, נוכח כיווני ההתפתחות של שוק האנרגיה המתחדשת בעולם, ומעריכים שגורמים מוסדיים נוספים יצטרפו אליו בעתיד."  

קבוצת הפניקס מנהלת כ-160 מיליארד שקל בכספי עמיתים ונוסטרו.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום, הנסחרת בבורסה של ת"א, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת בישראל ובאירופה. במהלך השנתיים האחרונות הקימה ו/או השקיעה החברה בלמעלה מ- 130 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 200 מגה ואט. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת פורטפוליו משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy