פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
קנסות כבדים לחח"י ומנהליה
06/03/2017 21:00

רשות ההגבלים העסקיים בראשות מיכל הלפרין קנסה את חברת החשמל ב- 13 מיליון שקל בעיקבות ניצול מעמדה המונופוליסטי של החברה לרעה ופגיעה בלקוחות שעברו להתקשרות עם יצרני חשמל פרטיים.

 | חדשות האנרגיה |

הרשות החליטה גם לקנוס, בכפוף לשימוע את המנכ"ל לשעבר אלי גליקמן (בתמונה) ב-180 אלף שקל. המשנה למנכ"ל לשעבר, יאשה חאין, ייקנס ב-165 אלף שקל ובמשנה למנכ"ל יצחק בלמס, ייקנס ב-110 אלף שקל.

הרשות הודיעה שבעקבות הליכי השימוע של החברה ובדיקות נוספות שערכה הרשות התבררה  מעורבותו הישירה במהלכים נגד לקוחות אשר עברו להתקשרות מול יצרני החשמל הפרטיים.

זאת הפעם הראשונה בה מוטלים עיצומים כספיים אישיים בסדר גודל שכזה. מעורבותם של בכירים בחברה במהלכים אשר יוצרים חשש לפגיעה בתחרות מחייבים התייחסות אישית. בהחלטות עבר של הרשות בענייני עיצומים נקבעה מדיניותה, כי כאשר הפרה של החוק יוצרת חשש לפגיעה של ממש בתחרות, יש מקום לשקול הטלת עיצומים אישיים על נושאי משרה. ההחלטה הנוכחית עולה בקנה אחד עם מדיניות זאת. במהלך בדיקת הפרשה התבררה לרשות הגבלים עסקיים מידת מעורבותם של בכירים בשדרת הניהול של חברת החשמל בתוכנית לשימור הלקוחות, תוכנית אשר מהותה הוא ניסיון לפגוע בתחרות ויצירת חסמי כניסה אל מול יצרני החשמל הפרטיים.

הרקע לפרשה הוא כניסתן לפעילות של יצרני חשמל פרטיים לייצור ואספקת חשמל, אשר החלו לפעול בשנת 2013. יצרנים אלה יצרו לראשונה תחרות בתחום ייצור החשמל ואספקתו לצרכנים והיוו אלטרנטיבה לחברת חשמל. בעקבות כניסתן של תחנות הכח הפרטיות לייצור חשמל לפעילות, יכולים היו מפעלי תעשייה וגופים שצורכים חשמל בהיקף גדול לבחור לרכוש חשמל מחברת חשמל או מיצרן חשמל פרטי ואכן מפעלי תעשייה ומוסדות עברו לצרוך חשמל מתחנות הכח הפרטיות. עם זאת, בצד התחרות שהתפתחה בייצור החשמל נותרה חברת חשמל מונופול בלעדי ברשת הולכת החשמל וחלוקת החשמל. גם יצרני החשמל הפרטיים וגם לקוחות אשר רוכשים חשמל מיצרני חשמל פרטיים חייבים להשתמש ברשת ההולכה ורשת החלוקה שבידי חברת חשמל.

חברת חשמל מעניקה שירות חיוני והכרחי ללקוחות עסקיים גדולים בדמות איש קשר זמין  (מת"ל – מנהל תיק לקוח) שמלווה את הלקוח ודואג לכל צרכיו מול חברת החשמל. החיוניות מתבטאת למשל בתיאום לגבי הפסקות חשמל יזומות או במתן מידע עדכני ומדויק לגבי טיפול בתקלות.  

אל רשות הגבלים עסקיים הגיעו תלונות על כך שלקוחות גדולים אשר עברו להתקשרות עם יצרני החשמל הפרטיים הפסיקו לקבל את שירות המת"ל מחברת החשמל. ליצרני החשמל הפרטיים אין יכולת לספק שירות דומה היות שעל מקטעי ההולכה (שהוא העורק הראשי להעברת חשמל מתחנות כח) ומקטעי החלוקה (העברת החשמל מהעורק הראשי לצרכנים) לחברת חשמל יש מונופול מוחלט.

הפסקת שירות המת"ל היתה עלולה ליצור פגיעה ממשית בתחרות, שכן היא יוצרת ללקוחות הגדולים חשש ממעבר להתקשרות עם יצרני החשמל הפרטיים. לקוחות עלולים לחשוש שהנזק שיגרם מהיעדר מידע לגבי הרציפות של זרימת החשמל  אינו שקול ליתרון שגלום במעבר לרכישת חשמל מספק פרטי. מהלך זה יוצר תמריץ שלילי ללקוחות לעבור לרכישת חשמל מספקים פרטיים והוא עלול להיתפס כ"ענישה" של חברת חשמל את לקוחותיה שהחלו לרכוש חשמל ממתחריה.

החל מאמצע שנת 2013, במקביל לכניסתם של יצרני החשמל הפרטיים לפעולה, החלה חברת החשמל בפעולות שהובילו להפסקת שירותי המת"ל ללקוחות שעברו לרכוש חשמל מיצרנים פרטיים. בפברואר 2015 ועד לחודש יוני 2015 החזירה חברת החשמל באופן חלקי את שירותי המת"ל שהופסקו. החל מחודש יוני 2015 העמידה חברת החשמל ללקוחות שעברו לרכוש חשמל מספקים פרטיים מוקד ייעודי שהעניק שירות נחות ביחס לשירותי המת"ל, לבסוף  בדצמבר 2015 השיבה חברת החשמל את שירות המת"ל גם ללקוחות שצרכו חשמל מספקים פרטיים וזאת בעקבות התראת רשות ההגבלים העסקיים.

בחברת החשמל הופתעו מהודעת הרשות להגבלים עסקיים ועל פי ההערכות צפוים החברה והמנהלים לערער על ההחלטה בבית הדין להגבלים עסקיים.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy