פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 23.05.2018
מי מפריע לתחרות בתדלוק?
13/03/2017 20:45

משרד האנרגיה בוחן התערבות בהסכמי תחנות הדלק העלולים לפגוע בתחרות בענף שיווק הדלק. למרות ריבוי תחנות הדלק סובל שוק הדלק בישראל מחוסר תחרותיות והבדלי המחירים בין התחנות השונות הם אפסיים. במשרדי הממשלה מעריכים כי אחת הסיבות לתחרות הנמוכה הם הסכמים ארוכי טווח בין בעתי התחנות לספקי הדלק, המגבילים את יכולת התחרות.

 | חדשות האנרגיה |

המשרד, בשיתוף עם משרד המשפטים ומשרד האוצר, בוחן התערבות בהסכמים בין חברות שיווק דלק למפעילי תחנות דלק  שתקופת ההתקשרות שלהם הינה מעל 6 שנים, ואשר כוללים תנאים  כלכליים מגבילים על מנהל התחנה.

לקראת ההחלטה פרסם המשרד קול קורא לשימוע לחברות הדלק ומפעילי התחנות המוזמנים להשמיע את התיחסותם לסוגיות הבאות:

סוגי החוזים הקיימים, שתחולתם לתקופה של 6 שנים, אף אם אינם עולים לדעת המשיב לכדי הסכם כובל ומדוע אינם עולים כדי הסכם כובל. נודה על צרוף דוגמאות חוזים.

האם קיימת תופעה של הסכמים ארוכי טווח הכוללים תנאים מגבילים כאמור, בתחום תחנות התדלוק, והאם נדרש להתערב רגולטורית בסוגיה זו. ככל הניתן יש לצרף לעמדה נתונים וראיות המלמדים על קיומם או העדרם של הסכמים כאלה.

פירוט התנאים הכלכליים המגבילים הכלולים בהסכמים לעניין זה וכן פירוט ההסדרים במישורים להלן:

אופן חלוקת מרווח השיווק בין בעל הזיכיון לבעל התחנה, על פי סוגי דלק.

אופן חלוקת עלויות הפעלת התחנה בין בעל הזיכיון לבעל התחנה.

כמות הדלקים שנתית הנמכרת בתחנה, לפי סוגי דלק.

אופי ההסדר בנוגע לשטחי מסחר בקרבת התחנה, כולל חלוקת עלויות ורווחים בגין הפעילות.

פירוט גובה השקעות הקמת התחנה.

תאריכי הקמת התחנה ותחילת הפעלתה.

האופן בו יש לטפל בתנאים המגבילים.

הדרכים להגברת התחרות במקטע השיווק, והאמצעים לצמצום ההגבלות הקיימות על יכולת בעלי התחנות לקחת חלק בתחרות.

האם יש להתנות פירוק הסכם ארוך טווח ומגביל בהחזר השקעות של חברת שיווק הדלק בתחנת הדלק? ולעניין זה – ככל הניתן יש לצרף נתונים באשר להיקף ההשקעות שנעשו על ידי חברות הדלק וטרם הוחזרו.

המשרד קורא למעורבים להעביר את התייחסותם לאגף הכלכלה במשרד עד ה-18 באפריל (למחרת חופשת הפסח).


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy