פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
גובשו תמריצים למאגרים הקטנים
13/03/2017 21:25

שר האנרגיה יובל שטיניץ יציג בישיבת הממשלה הקרובה את תכני משרדו לעידוד רכישת גז מהמאגרים הקטנים. שוק הגז המקומי תפוס כמעט כולו בחוזי האספקה של שותפות תמר שהיא היום ספקית הגז היחידה, ושותפות לוייתן שתתחיל לספק גז ב-2019. בשנת 2020 מתכוונת חברת אנרג'יאן היוונית בראשות מתיאוס ריגאס (בתמונה) להתחיל לספק גז מהמאגרים הקטנים כריש ותנין.

 | חדשות האנרגיה |

אנרג'יאן נכנסת לשוק מעמדת נחיתות בגלל התקשרויות מוקדמות של הצרכנים עם הספקים הקיימים ובגלל היעילות הנמוכה יחסית של ההפקה ממאגרים קטנים. לכן החליטה הממשלה להעניק לאנרג'יאן ולבעלי מאגרים קטנים אחרים העשויים להענס לענף הקלות שישפרו את מצבם בתחרות מול המאגרים הגדולים. בעבר קבעה רשות החשמל שלבעלי המאגרים הקטנים יינתנו הטבות משמעותיות באמצעות הכרה בעלויות בשיעור של רבע עד מחצית ההפרש בין מחיר הגז המשולם על ידי יצרן חשמל לבעלי מאגר קטן, למחיר המירבי שנקבע במתווה. בנוסף לאלה עומד השר שטייניץ להודיע על השתתפות ממשלתית בסך של מאה מיליון שקל בהקמת תשתית ההולכה של גז מהמאגרים הקטנים לחוף.

במסגרת התכנית, תפותח תשתית משותפת למאגרים הקטנים, שתאפשר חיבור ראשון של מאגר כריש-תנין וחיבור של מאגרים עתידיים שונים לחוף. השקעה ממשלתית של 100 מיליון שקלים בתשתיות אלו תעניק לבעלי המאגרים תמריץ כלכלי. בנוסף, יקלו תשתיות משותפות על כריש-תנין ועל מאגרים נוספים בעתיד את ההליך התכנוני הנדרש לכניסה לחוף.

רכיב נוסף בתכנית הינו הבטחת גיבוי ללקוחות שיצרכו גז טבעי מכריש-תנין או מהמאגרים האחרים במקרה של תקלה, זאת באמצעות מנגנון של 'ערבות הדדית' בין מאגרי הגז הטבעי. הגיבוי ללקוחות קריטי לפיתוח של כריש-תנין ומבטיח שהמאגר יוכל לצאת לדרך ולמצוא לקוחות ומימון מספקים.

כמו כן תציג התוכנית תמיכה בהגדלת הביקוש לגז טבעי באמצעות השקעה של 10 מיליון ש"ח בציי כלי רכב  שיונעו בגז טבעי וכן אפשרויות לעידוד והגדלת כמות האוטובוסים והמשאיות שיופעלו בגז טבעי. בנוסף, במסגרת ההחלטה יוכלו יזמים פרטיים לקדם תוכניות לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ובגז טבעי בתנאים שיפורטו בעתיד.

תוכנית זו מצטרפת להחלטה שהתקבלה ברשות החשמל, להענקת תמריצים כלכליים ללקוחות במשק החשמל שיתקשרו עם מאגרים קטנים. על פי ההחלטה המחירים הנמוכים שיסופקו על ידי מאגרים קטנים ללקוחות ישתקפו בצורה גדולה יותר בהחזר שהם מקבלים על ההוצאה על הגז הטבעי. בכך יגדל התמריץ הכלכלי ללקוח לחתום על חוזה מול מאגר קטן מאשר מול המתחרים הגדולים שלו - תמר ולוויתן.

התכנית לעידוד מאגרים קטנים הינה תוצאה של עבודת מטה משותפת למשרד האנרגיה, משרד האוצר, משרד המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים, רשות המיסים ומינהל התכנון.

כשלב ראשון בביצוע התוכנית מפרסם היום המשרד לשימוע את התקנות לשעת חירום שנועדו להבטיח רציפות באספקת גז טבעי למשק.


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy