פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
חח"י דורשת 21 מיליארד מלקוחותיה
23/03/2017 20:14

המחלוקת בין רשות החשמל לחברת החשמל על הכרה בעלויות החשמל מסתכמת כבר ב-21 מיליארד שקלים. כך עולה מהדו"חות שפרסמה אתמול חברת החשמל.

| חדשות האנרגיה |

על פי הפירוט המופיע בדו"חות החברה נמנעת הרשות מהכרה בהוצאה של 7.7 מיליארד שקל עלויות פנסיוניות, 8 מיליארד שקל תעריף ההולכה והחלוקה, 2.5 מיליארד שקל סבסוד צולב של יצרני החשמל הפרטיים שקיבלו במשך השנים הראשונות לפעולתם פטור מעלויות מערכתיות, 1.4 מיליארד שקל עלויות שיפוצים של מערכות ייצור וכן סעיפי הוצאה קטנים יותר. אי ההכרה בהוצאות אלה גורמת, לטענת חברת החשמל, לתעריף נמוך מידי הנגבה מהלקוחות, פגיעה ברווחיות וביכולת החברה להפעיל ולתחזק את מערכותיה כנדרש. אם תסכים הרשות להכיר בהוצאות כפי שמבקשת החברה, היא תצטרך לחזור ולהעמיס אותם על תעריף החשמל. שיעור ההתייקרות הנגזר מההעמסה תלוי במידה רבה בפריסת התשלומים עליה יוחלט. סגירת הפער בשנה אחת תחייב הכפלת מחירי החשמל.

הדו"חות של חברת החשמל לשנת 2016 מסכמים שנה חיובית מבחינת החברה, למרות המשך הירידה בהכנסות שנגרמה בעיקר מהירידה בתעריפים. הכנסות החברה הסתכמו ב-22.69 מיליארד שקלים, ירידה של 1.6% לעומת 2015. הרווח התפעולי השתפר ב-8% והסתכם ב-2.78 מיליארד שקל. הרווח הנקי הוכפל ל-1.17 מיליארד שקל, בעקבות הפחתת שיעורי המס והקטנת הוצאות שכר שנבעה מהסכם החזרת חריגות השכר. הרבעון האחרון של השנה הסתים בהפסד של 554 מיליון שקל בעקבות הפרשה של 479 מיליון שקל לפרישה של 350 עובדים במסגרת הסכם שנחתם בסוף 2016.  

החברה הצליחה להקטין בשנה האחרונה הוצאות במספר סעיפים מרכזיים כמו עלות השכר שירדה ב-10% ל-4.45 מיליארד שקל, בין היתר בגלל יישום הסכמי פרישה, וכן עלויות המימון שירדו בעיקבות ההפחתה העקבית בנטל החוב הפיננסי.

הדו"חות הכספיים של החברה כוללים הערה ביקורתית של רואי החשבון, חברת KPMG: רואי החשבון טוענים כי קיימת חולשה בבקרה שמקיימת החברה על הזכויות וההטבות שהיא משלמת לעובדים.

 


 


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy