פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
הקלות לתחנות כוח חדשות
02/04/2017 21:32

הממשלה אישרה היום תכנית להקלות בתכנון תחנות כוח חדשות. על פי ההחלטה, יוכלו היזמים לתכנן את הקרקע המיועדת להקמת תחנת כוח, עוד בטרם יקבלו את אישור משרד האנרגיה ורשות החשמל להקמת תחנת הכוח. ההליך יאפשר למדינה לערוך בעתיד הליכים תחרותיים בין יצרני חשמל פרטיים להקמת תחנות כוח חדשות. בהליכים אלה לא יובטח ליצרן הפרטי מחיר ומחיר האספקה יהיה הנמוך ביותר שייקבע במכרז.

 | חדשות האנרגיה |

לא כל יזם יוכל להתחיל בתכנון הקרקע אלא רק יזם שקיבל הסמכה לכך מטעם משרד האנרגיה שיפעל בהתאם למקבלות שנקבעו בהחלטת הממשלה. האתרים שייבחרו להקמת תחנות הכוח צריכים לעמוד בתנאים שונים כגון מרחק מאזורים מגורים ושמירה על ערכי נוף. העדיפות תינתן לאזורים בצמידות לאזורי תעשיה קיימים, בעיקר בצפון ובמרכז המדינה.

ההחלטה מגבילה את ההספק הכולל של תחנות הכוח שיוקמו על פי התקנות החדשות ל-25,000 מגה וואט (מתוכם 13,000 באנרגיות מתחדשות), במטרה שקצב ההקמה יתאים לתכנית הפיתוח של משק החשמל עד 2040.

החלטת הממשלה כוללת הסמכה לתכנון למספר יצרנים שכבר הגישו תכניות והציגו הוכחות לזכויותיהם בקרקע עליה הם מבקשים להקים את תחנות הכוח. הממשלה מתחייבת ב הם יוסמכו לאחר שיקבלו בתוך 60 יום אישור לזכויותיהם בקרקע.  

החברות שהוסמכו הם חברת אור אנרגיות (דליה) שהגישה בקשות לתשעה אתרים חדשים (כולל תחנת צפית), חברת אדלטק שהגישה בקשה לחמישה אתרים, איי סי פאואר שהגישה בקשות לאתרים בחדרה וברותם, ריינדיר שהגישה בקשה ב"אתר השלום", דוראל הדרי שאן שמבקשת להקים תחנה ליד בית שאן, ודוראד שמבקשת להרחיב את התחנה הקיימת באתר "דוראד הרחבה".

בהחלטת הממשלה מודגש שכל ההיתרים להקמת תחנות חדשות יינתנו לתחנות המופעלות בגז, באגירה שאובה או באנרגיות מתחדשות.

בנוסף קיבלה הממשלה החלטות המיועדות לעידוד המשקיעים בפיתוח מאגרי גז קטנים, ובראשן סבסוד של 100 מיליון שקלים בהשקעה בתשתיות הולכת הגז מהמאגרים לחוף. המערכת תוקם ותבוצע על ידי החברה הממשלתית נתגז בשיתוף עם אנרג'יאן והיא תהיה פתוחה לשימוש חברות אחרות שירצו להשתמש בה. הנהנית הראשונה מההחלטות אמורה להיות חברת אנרג'יאן, שרכשה את המאגרים כריש ותנין. אנרג'יאן אמורה להתחיל לספק גז לשוק המקומי ב-2020.

המבחן העיקרי ליכולתה של אנרג'יאן להיכנס לתחרות מול מאגרי תמר ולווייתן יהיה ביכולתה לגייס לקוחות בהיקף של 3 BCM בשנה.  

חברות תחבורה ציבורית שיבקשו להשתתף במכרזי הנתיב המהיר בכניסה לערים יהיו מחויבות להפעיל צי היסעים 90% ממנו יהיו מונעים בחשמל או בגז דחוס. הממשלה תהיה רשאית להסיר את הדרישה במקרה שתגיע למסקנה שהיא מעכבת את ביצועו של המכרז.

תקציב של 10 מיליון שקל הוקצה למשרד להגנת הסביבה על לצורך "יצירת עידוד ראשוני לדימוש בגז טבעי בתחבורה".

וועדה ממשלתית תוקם ותמליץ עד ה-1 באוגוסט למנהל הרכב הממשלתי על החלפת צי הרכב הממשלתי ברכב בעל הינע בגז או בחשמל.   


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy