פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
רשות החשמל מייעלת את מערך הייצור
10/04/2017 07:51

רשות החשמל עומדת לפרסם ביום ראשון לשימוע מערכת כללים חדשה ליעול והוזלת השימוש בגז טבעי, גז נוזלי ודלקים נוספים במערך ייצור החשמל. כמו כן נקבעו כללים להקמת שוק משני למכירת עודפי גז, שצפויים למנוע תשלומי יתר של חברת החשמל במסגרת הסכם רכישת המינימום (Take or pay-TOP) משותפות תמר.

 | חדשות האנרגיה |

ההסדרה נדרשת נוכח המחזור הקיים בגז טבעי וההכרח לווסת עודפי גז ושימוש בגז נוזלי וסולר ביעילות בין יצרני החשמל. כמו כן קיים חשש שבחלק מהזמן תצטרך חברת החשמל לשלם עבור גז טבעי מעבר לצריכה השוטפת שלו. המשמעות היא שעשויה להיווצר הקדמת תשלומים עבור גז שהחברה תצרוך בפועל רק בעתיד. מנגנון השוק המשני שייקבע על ידי הרשות יאפשר לחברה למכור את עודפי הגז, אם וכאשר ייוצר, ליצרני חשמל אחרים, במחיר שלא יעלה על עלות הגז לחברה.

הסדרת השימוש בדלקים כוללת תכנון ארוך טווח: מנהל המערכת יתכנן חצי שנה מראש את השימוש הצפוי בסולר ובגז נוזלי על מנת לאפשר תכנון של המלאים למשק (הזמנת אוניות גז נוזלי, והזמנת מלאי סולר תפעולי). מנהל המערכת יתכנן את הדלקים החריגים הנדרשים לשם מימוש תוכנית ההעמסה הכללית ליום המחרת. הדלק החריג מוקצה לשימוש היצרנים לפי העקרונות הבאים:

גז נוזלי – יוקצה ליצרן בעל הסכם הגז היקר ביותר, על מנת למזער את עלות רכש הגז במשק החשמל. סולר יוקצה באופן שוויוני לפי החלק היחסי של היצור במתקנים הדו דלקיים, לאור ההשפעות האפשריות של השימוש בסולר על המתקנים.

ההסדרה מאפשרת ליצרנים לרכוש מראש מלאי סולר תפעולי על מנת לחדש את המלאי בתוך 24 שעות. זאת על מנת לשמור על מוכנות מירבית של המתקנים למקרה של פגיעה בהספקת הגז.

ההסדרה מגדירה את הזמינות הנדרשת מהיצרנים לשימוש בסולר וקובעת קנסות למקרה שבו היצרנים לא יעמדו בזמינות זו.

הרשות מבקשת לעודד מכירה משנית של גז ע"י יצרני חשמל אולם קובעת שמכירה לצרכנים מחוץ למשק החשמל לא תעשה בשעות בהן נעשה שימוש במשק החשמל בגז נוזלי או בסולר. זאת על מנת למנוע מצב בו המכירה המשנית ע"י יצרנים בעלי קיבולת מובטחת תגדיל את השימוש בדלקים חריגים במשק החשמל. הקצאת השימוש בגז נוזלי וההגבלה על מכירה משנית יפקעו במועד ההפעלה המסחרית של ספק גז נוסף. זאת, על מנת להגביל את ההתערבות בשימוש בדלקים לתקופה בה קיימת מגבלת קיבולת.

הסדרת השימוש בדלקים חריגים מאפשרת ליצרנים בעלי הסכם גז בלתי מובטח (אינטרפבל) לפעול בתנאים שווים במשק החשמל. יצרנים אלו יהיו זכאים לתשלומי זמינות בהתאם לאישור התעריף גם בשעות בהם ספק הגז אינו יכול לספק את הגז בשל מגבלת קיבולת.

על מנת למזער את העלות לציבור כתוצאה מהסכם ה-TOP דל חברת החשמל עם תמר ובמטרה למצות את כמות הגז שבהסכם, נדרשת החברה להציע עודפי גז ליצרנים הפועלים במחזור פתוח, לפי הנחיות מנהל המערכת, בעלות שלא תעלה על העלות המוכרת לחברה. החברה מחויבת לפעול באופן סביר לעמידה בהתחייבות הרכישה, בין השאר באמצעות סחר משני בגז. אולם, מכירה משנית של גז תבוצע בכפוף לכך שהמכירה לא תפגע בקיבולת הגז הנדרשת למשק החשמל.

שר האנרגיה יובל שטייניץ אמר בסוף השבוע כי ליישום התקנות החדשות צפויות שתי תוצאות – האחת, היא הוזלת  המחיר הממוצע של הגז הטבעי לייצור החשמל בישראל, מה שיכול  לתרום להוזלת מחיר החשמל בעתיד. השניה, היא הענקת רשת בטחון למאגר הגז כריש- תנין, שתספק לו כלים להתחרות על הלקוחות מול תמר ולוויתן בצורה שתסייע לפיתוחו – דבר שיתרום משמעותית לבטחון האנרגטי של מדינת ישראל".

יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת (בתמונה): "הסדרה זו מייעלת את צריכת הדלקים במשק ומונעת מספק הגז שליטה על הקצאת הגז בין יצרני החשמל וחברת החשמל. בנוסף, מייצרת ההסדרה מחויבות לחברת החשמל לאפשר יעילות במשק תוך העברת שוק משני של גז ודלקים מוזלים בין היצרנים".


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy