פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 25.04.2018
חח"י אינה עומדת בקצב ההשקעת הנדרש
24/04/2017 21:09

רשות החשמל פרסמה את דו"ח מצב משק החשמל לשנת 2016 . הדו"ח משקף גידול הניכר בנתח הייצור הפרטי, שהגיע ליותר מ 30% מסך ייצור החשמל. מגמה זו מחייבת את הרשות לבחון מחדש את מבנה התעריפים ואת כללי המסחר במשק באופן שיאפשר שילוב יעיל והוגן של כלל היצרנים.

 | חדשות האנרגיה |

חברת החשמל פעלה בשנים האחרונות לצמצום היקף החוב על חשבון לאי עמידה בהיקף ההשקעות הנדרש. רשות החשמל תבחן את היקף ההשקעות הדרוש במשק החשמל לשנים הקרובות ותקדם רגולציה מתאימה להבטחת פיתוח הרשת והגברת אמינות האספקה.

הייצור ממקורות אנרגיה מתחדשת היווה כ-2.6% מהייצור במשק בשנת 2016. כדי לעמוד ביעד שקבעה הממשלה לשנת 2020 נוספו מכסות נוספות לאנרגיה סולארית אשר ימומשו במהלך השנים   2018-2017 בהליך תחרותי המתמקד בהשלת הבירוקרטיה ובהוזלת העלות לצרכנים.

הביקוש לחשמל צמח בשנים 1995-2005 בקצב של כ-5% לשנה ובין השנים 2005-2015 בקצב של 3% בלבד. במבט קדימה קיימות מספר תחזיות לקצב הצמיחה הצפוי: לפי תחזית בנק ישראל צמיחת הביקוש יעמוד על 2.3%, לפי תחזית חברת החשמל קצב צמיחת הביקוש יעמוד על 2.3-2.8%.

לצד הדו"ח הרשות מפרסמת לראשונה גם בסיס נתונים אשר יאפשר לחברות במשק החשמל גישה ישירה לנתונים העומדים בבסיס הדו"ח וניתוח עצמאי של הנתונים. בכך מצטרפת ישראל לראשונה למדינות אחרות במערב שם מפורסמים באופן שוטף נתונים מפורטים על מצב השוק כדי להגביר את התחרות והיעילות של השוק.

יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת: "בשנת 2016 החלה רשות החשמל במגמה של מעבר מעולם פיקוח לעולם של קביעת כללי משחק. המשק משתנה והרגולציה משתנה בהתאם: כאשר הרשות קמה לפני 20 שנה, עיקר תפקידה היה לפקח על חברת החשמל. בעשור השני לפעילותה של רשות החשמל הפך עולם החשמל מורכב יותר והרשות שקדה על הכנסת שחקנים נוספים מלבד חברת החשמל למשק החשמל. העשור השלישי, שהתחיל השנה, הוא המאתגר ביותר. העולם שבפנינו מורכב מריבוי טכנולוגיות המתפתחות באופן מואץ, רשתות חכמות, התייעלות, אגירה, אנרגיות מתחדשות ועוד, ותכנון המשק נעשה מורכב יותר בצורה משמעותית. לכן המיקוד של הרשות השתנה מפיקוח על שחקנים ליצירת הסדרה שתאפשר תשתית לתחרות ותגדיר את יחסי הגומלין המורכבים בין השחקנים בצורה שתביא למשק תחרותי ויעיל, לרווחת הצרכנים". ההספק הפרטי מהווה היום כ20% מההספק המותקן במשק. נתח השוק של ההספק הפרט צפוי לגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של חברת החשמל והקמת מתקנים פרטיים נוספים. נתח השוק של הייצור הפרטי עומד כיום על יותר מ30% מהייצור במשק, מתוכו כ2.6% בלבד ממקורות מתחדשים והיתר ייצור גז. נתח השוק של היצרנים הפרטיים ביצור החשמל גדול באופן ניכר מנתח השוק של היצרנים הפרטיים בהספק המותקן, משום שההספק המותקן של חברת החשמל כולל את הגיבוי המשקי שחלקו ביצור החשמל קטן.

כ18% מהחשמל בישראל מסופק כיום בעסקאות פרטיות. הפער בין נתח היצור הפרטי לבין נתח ההספקה הפרטית נובע מכך שהחשמל המיוצר ע"י יצרנים בזמינות קבועה וע"י יצרני אנרגיה מתחדשת נמכר לצרכנים באמצעות חברת החשמל ולא בעסקאות פרטיות.

ההספק המותקן של חברת החשמל עומד על כ-13,600 מגה-וואט. קצב גידול ההספק התמתן כתוצאה מהחלטת הממשלה להפנות את ההשקעות במקטע היצור לשוק הפרטי.

מספר העובדים בחברת החשמל ירד בכ-5% מאז שנת 2014, אולם הוא עדיין גבוה לעומת מספר העובדים בחברה בשנת 2008.

השקעות חברת החשמל במקטע הייצור פחתו לאחר סיום תוכנית חירום ב' והשקעות החברה במקטע זה הן בעיקר בתחומי הפחתת הפליטות. ההשקעות במקטעי הרשת לא גדלו כפי שנדרש היה בהתאם לתוכנית הפיתוח שאושרה. לאור זאת, בכוונת הרשות להסדיר בתקופה הקרובה את אופן הבקרה על ההשקעות בתוכנית הפיתוח.

המינוף הפיננסי של חברת החשמל הגיע לשיא של 83% בשנים 2012-2013 כתוצאה ממשבר הדלקים. יחס המינוף נמצא כיום במגמת ירידה והוא מתקרב ליחס שהיה קיים בחברה ערב המשבר.

נתח הייצור בפחם במשק החשמל עומד על 36% בלבד. השימוש בפחם הגיע לשיא של 61% בעת משבר הגז בשנת2012  ופחת בשנת 2013 עם התחלת הפקת הגז ממאגר תמר. בשנת2016  הורה שר האנרגיה להפחית את השימוש בפחם בצורה משמעותית, הפחתה הצפויה להימשך גם בשנים הקרובות.


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy