פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 22.07.2018
יצרני החשמל נגד וועד חח"י
21/06/2017 20:36

פורום יצרני החשמל הפרטיים עתר לבג"ץ נגד החלטת בית הדין לעבודה לאפשר לעובדי חברת החשמל לנקוט בעצומים נגד הרפורמה. עמוס לסקר, יו"ר פורום יצרני החשמל הפרטיים, טוען כי פסיקת בית הדין לעבודה אינה מתקבלת על הדעת לאור המעמד החריג של חברת החשמל כמונופול המאפשר לה לנהל באופן מוחלט את פעילות הגופים המתחרים בה, ויכולתה להסב נזקים עצומים ובלתי הפיכים, שכבר נגרמים.

 | חדשות האנרגיה |

הפורום טוען, כי פסק הדין שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה מאפשר לנציגות עובדי חברת החשמל לנקוט בצעדים אלימים וחד צדדיים המופעלים כנגד יצרני החשמל הפרטיים והתחרות במשק החשמל, מבלי להעמיד אותם מראש לבחינה ואישור, כך שבחינת חוקיותם, סבירותם ומידתיותם נבחנת רק לאחר שהצעדים ננקטו והנזקים כבר אירעו.

בנוסף טוען הפורום, כי נוכח הכוח המוחלט של חברת החשמל כלפי יצרני החשמל הפרטיים, שמעמיד אותם בתלות מוחלטת בהתנהלותה התקינה של חברת החשמל בממשקים שביניהם, צעדי שביתה שננקטים על ידי נציגות העובדים באותם הממשקים טומנים בחובם נזקים עצומים ובלתי הפיכים ליצרנים הפרטיים ולתחרות במשק החשמל הנעשית על פי חוק משק החשמל והחלטות הממשלה.  בעתירה נאמר, כי כאשר נציגות העובדים מבקשת לנקוט בצעדים כנגד היצרנים הפרטיים המתחרים בחברת החשמל וכנגד עתיד התחרות במשק החשמל, תוך ניצול המעמד המיוחד והחריג שיש לחברת החשמל, היא אינה יכולה לעשות זאת מבלי שצעדים אלה יבחנו ויאושרו מראש על ידי בית הדין, לאחר שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים, ובתנאי שלא יותרו צעדים הפוגעים ביצרני החשמל הפרטיים ובתחרות במשק החשמל מתוך שימוש בכוחה הכלכלי והמונופוליסטי של חברת החשמל.

פסק הדין של בית הדין הארצי יוצר כביכול "מסלול עוקף" לחוק ההגבלים העסקיים ובחסותו ובאיצטלא של "חירות השביתה" כביכול מותר הרסן לעובדי חברת החשמל לעשות שימוש בכוחה הכלכלי והמונופוליסטי של חברת החשמל, להפר ולגרום להפרת חוק ההגבלים העסקיים ודיני התחרות (והוראות חוק נוספות), ולפגוע, פגיעה ישירה, קשה ואף בלתי הפיכה, ביצרנים הפרטיים ובתחרות במשק החשמל.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy