פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
כישלון לתכנית פתיחת הים
25/06/2017 14:50

משרד האנרגיה דחה בארבעה חודשים נוספים את המועד להגשת בקשות לרישיונות חיפושים במסגרת תכנית המשרד לפתיחת הים. זוהי הפעם השניה בה נדחה מועד ההגשה. בפעם הקודמת טען המשרד כי סיבת הדחיה היא ריבוי העניין של חברות האנרגיה בחיפושים בישראל. הפעם הסביר הממונה על הנפט במשרד כי "משרד האנרגיה ממשיך במאמציו לעודד את הדעתן של חברות אנרגיה נוספות להשקיע בישראל, זאת במקביל למכרזים נוספים המשווקים על ידי מדינות שונות במי הים התיכון".

 | חדשות האנרגיה |

כישלון המדינה בגיוס חברות אנרגיה למבצעי חיפושים במים הכלכליים של ישראל עומד בניגוד בולט להצלחה שקצרו מבצעים דומים בקפריסין, לבנון ומצרים.

התעלמות של החברות הזרות מההזמנה לחיפושים בישראל הוא חדשות רעות למשק האנרגיה. משרד האנרגיה קיווה שתגליות נוספות יביאו לשיפור ולחיזוק תשתיות אספקת הגז לישראל, להגברת התחרות בענף וכמובן לגידול בהכנסות המדינה.

הסיבה העיקרית לחוסר העניין של חברות האנרגיה היא היעדר שווקי יצוא לגז הטבעי הישראלי. שותפויות הגז הקיימות מנסות מזה מספר שנים לחתום על עסקות עם מדינות האזור אך עד כה ללא תוצאות. בעבר טענו היזמים כי העיכוב במתווה הגז גורם לטרפוד עסקות עם מצרים אולם גם הסדרת המתווה לא שינתה את המצב באופן מהותי. שותפות תמר חתמה על עסקת יצוא קטנה יחסית עם מפעלי האשלג הירדניים ולווייתן חתמה על הסכם משמעותי יותר של 3BCM  בשנה עם חברת החשמל הירדנית, אולם שתי העסקות רחוקות בהיקפן מהתקוות לייצא כמחצית מכמות הגז הניתנת להפקה בישראל.

בשנה האחרונה בוחנת ישראל בשיתוף עם האיחוד האירופי הנחת צינור שיאפשר יצוא גז ישירות לאירופה, דרך איטליה. לאחרונה חתם שר האנרגיה יובל שטייניץ עם מקביליו מיוון איטליה והאיחוד האירופי על הסכם להנחת צינור הגז בין ישראל לאיטליה אולם היה זה טקס ריק מתוכן ממשי ובלתי מחייב.

גורמים במשק הגז מעריכים שלמיזם יש סיכוי זניח לצאת לפועל מסיבות טכנולוגיות וכלכליות. בדיקות ההיתכנות למיזם נמצאות עדיין בשלבים ראשוניים ועל פי ההערכות יתקבלו תשובות סופיות רק בסוף השנה. במשרד האנרגיה מקווים שאם יתקבלו ממצאים מעודדים לגבי הצינור יגבר העניין בחיפושי גז בישראל. עניין המשקיעים עשוי להתעורר גם במקרה שיצליחו היזמים הפועלים בישראל לחתום על עסקת יצוא משמעותית במצרים או בטורקיה.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy