פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
אושרה העברת תמלוג העל לתמר פטרוליום
29/06/2017 12:44

מקביל להקמת תמר פטרוליום שתרכוש 9.25% מזכויות דלק בשותפות תמר, ירוכזו גם תמלוגי העל שגובה דלק על ניהול השותפויות והיזמות במסגרת חברה נפרדת בשם דלק תמלוג. מועצת הנפט אישרה לפני שבועיים את העברת תמלוג העל לחבברה החדשה, במקביל לאישור העברת האחזקות לתמר פטרוליום.

החברה החדשה תרכז גם את תמלוגי העל של דלק בשותפות לווייתן. תמר פטרוליום הוקמה במסגרת התארגנות להעברת אחזקותיה של דלק במאגר תמר, על מנת לקיים את ההתחיבויות שנטלה על עצמה החברה בהסכם מתווה הגז. בשלב ראשון יימכרו לציבור 60% ממניית פטרוליום, ובמהלך חמש השנים הקרובות אמורה קבוצת דלק למכור את יתרת האחזקות על מנת שהקבוצה לא תחזיק יותר מ-25% מתמר.

לכתבה המלאה


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy