פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 22.07.2018
נתוני הרשת יפורסמו באינטרנט
29/06/2017 12:49

רשות החשמל החליטה להורות לחברת החשמל לפרסם את נתוני הרשת והקיבולת הזמינה לחיבור ספקי חשמל חדשים. הנתונים הכמותיים של הרשת במקטעי המתח העליון יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל המערכת – גוף שהוא חלק מחברת החשמל ותפקידו לנהל את ולתאם את מערכות הייצור ההולכה וחלוקת הגז. במסגרת הרפורמה במשק החשמל נשקלת הוצאת ניהול המערכת מהחברה.

 | חדשות האנרגיה |

מנהל המערכת יחוייב לפרסם את האזורים בהם קיים פוטנציאל של קליטת יצרנות נוספת לרשת, לשם הכוונת היזמות להקמת תחנות ייצור באזורים אלה. מנהל המערכת אף יפרסם את הקריטריונים והנחות היסוד על פיהם מבוצע הניתוח למציאת האזורים הזמינים ברשת החשמל.

במסגרת השימוע שפורסם, בכוונת הרשות להורות למנהל המערכת לשקף לציבור את לוחות הזמנים של טיפול החברה בהזמנות חיבורים ובהזמנות עבודה שונות מצרכנים לשם שיקוף לציבור של רמת השירות הניתנת על ידי החברה.

ד"ר אסף אילת, יו"ר הרשות, ציין כי "החלטה זו היא חלק משורת החלטות שהתקבלו בשנה האחרונה בנוגע להנגשת נתוני משק החשמל לציבור על מנת לקדם תחרות וודאות במשק. הרשות תמשיך לפעול תחת העיקרון לפיו נתוני משק החשמל שייכים לכלל המשק."

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy