פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 22.07.2018
מאגר תמר גדול משחשבו
29/06/2017 12:52

ממצאי קידוח תמר 8 בתמר הביאו להערכות מחודשות של גודל המאגר, ועל פיהם גדול כמות הגז בתמר בשיעור של 10 עד 15% מהערכות קודמות. בחודשים האחרונים נקדחה תמר 8 - הבאר המפיקה השישית - בעלות כוללת של 2566 מיליון דולר. הקידוח ארך כארבעה חודשים, וכלל חיבור למערכת ההפקה.

הקידוח נועד לאפשר אספקה רציפה של גז למשק והגדלת התפוקה בשעות השיא. כמו בכל קידוח אחר, הנתונים שנאספו משמשים לאימות ההערכות לגבי כמות המשאבים במאגר. יצויין שמדובר ההערכות, שנערכו על ידי חברת הייעוץ NASI שלא פורסמו רשמית על ידי השותפות והן מתפרסמות ביום ההנפקה של תמר פטרוליום – ה-SPV שהוקמה על ידי קבוצת דלק במטרה שתחזיק ב-9.2%% מהזכויות בתמר, לקראת ההתאמה למגבלות שהוטלו על דלק במסגרת מתווה הגז. על פי ההערכות הרשמיות יש בתמר 310 BCM  (מיליארד מ"ק) של גז ושווי המאגר הוערך במסגרת ההנפקה בכ-12 מיליארד דולר. עד כה הופקו מהמאגר כ-25 BCM שמרביתם נמכרו ללקוח העיקרי של  תמר – חברת החשמל.

לכתבה המלאה


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy