פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 22.07.2018
חח"י מעכבת תשלומים לספקים
04/07/2017 16:33

וועד עובדי חברת החשמל מונע מהחברה לשלם את מלוא התשלומים לספקיה. בעקבות עיצומי הוועד נאלצה החברה להודיע לספקים כי לא תוכל לעמוד במלוא התשלומים ובסוף החודש היא תשלם להם רק 90 אחוזים מהתשלומים המגיעים להם. בדיונים שהתקיימו בבית הדין לעבודה הביעה חברת החשמל חשש כי העיצומים יגרמו לקריסת ספקים שלא יוכלו לעמוד בהתחיבויותיהם כתוצאה מהפגיעה הכספית.

| חדשות האנרגיה |

למרות אזהרה זו התיר בית הדין לעובדים להמשיך בעיצומיהם נגד הרפורמה והכוונה להעביר את כל ייצור החשמל במשק לידיים פרטיות. בית הדין דחה גם את טענת החברה שהעיצומים ביחידת הניהול של המערכת עלולים להביא לשיבושים באספקת החשמל, בניגוד להתחייבות העובדים של לפגוע באספקה. בחברת החשמל הזהירו שבתנאים רגילים עשויה המערכת לתפקד למרות העיצומים, אולם החברה תתקשה להגיב ולהיערך כראוי למצבי קיצון והדבר עלול לגרום לתקלות חשמל נרחבות. נראה שזו היתה הסיבה לכך שנוכח התחזית לגל חום חריף הודיעו העובדים על השהיית חלק מהעיצומים במטרה לאפשר לחברת החשמל להיערך כראוי.

עיצומי חברת החשמל פוגעים בעיקר בהכנסה השוטפת של החברה כתוצאה מעיכוב במשלוח חשבונות, וכן ביצרני החשמל הפרטיים המספקים לחברה חשמל בהיקפים גדולים ועלולים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם, בעיקר לבנקים שמימנו את הקמת התחנות ולשותפות תמר המספקת את הגז להפעלת כל תחנות הכוח הפרטיות. במשרד האוצר נערכים לקראת אפשרות שהמדינה תצטרך להזרים לחברה הון כהלוואת בעלים, במקרה שתתקשה לעמוד בתשלומים שוטפים

העיצומים מאוימים גם על בעלי המתקנים הסולאריים המספקים חשמל למערכת. במסגרת העיצומים מסרבים עובדי החשמל לחבר מתקנים סולאריים ולערוך את בדיקות ההתכנות לקראת חיבור של יצרנים חדשים למערכת.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy