פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 22.07.2018
חברת החשמל עלולה להקלע לקשיים
11/07/2017 22:38

חברת החשמל עלולה להיקלע לקשיים תזרימיים כתוצאה מעיצומי העובדים שהשביתו את מערכת הגביה. במקביל משבשים העובדים גם את מערכת התשלומים לספקים ופוגעים בעיקר בספקי החשמל הפרטיים. בסוף השבוע התכנס דירקטוריון החברה לדיון מיוחד במצב מערכת התשלומים והנחה את ההנהלה לפנות לממשלה ולרשות החשמל במטרה להתריע על המצב ולגבש פתרונות למצוקה הזמנית.

 | חדשות האנרגיה |

הכנסות החברה מתשלום חשבונות חשמל הן כ-1.9 מיליארד שקלים לחודש ובטווח הקצר מצליחה החברה לחפות על הפער בתזרים המזומנים באמצעות שימוש במלאי המזומנים שבקופת החברה ובמיצוי קווי אשראי שוטף בבנקים. החברה אינה יכולה להתבסס לאורך זמן על אשראי בנקאי נוכח המגבלות הקיימות על אשראי ללווים גדולים במשק. חובות החברה לתאגידים בנקאיים מסתכמים בכתשעה מיליארד שקלים, מחציתם מוגדרים כאשראי שוטף. חברת החשמל תוכל, על פי ההערכות, לספוג הפסקת גביה למשך חודשיים עד שלושה חודשים אולם המשך העיצומים מעבר לתום הרבעון הנוכחי עלול לסכן את המשך תפקודה השוטף. בהנהלת החברה מעריכים כי ניתן יהיה להגיע לפשרה עם העובדים רק לאחר הבחירות לראשות הוועדים שיתקיימו בספטמבר.

עובדי חברת החשמל נוקטים בעצומים במחאה על תכנית הממשלה להמשיך בהפרטת ייצור החשמל, במסגרת הרפורמה במשק החשמל. העובדים דורשים שבניית תחנות הכוח החדשות, שיחליפו את היחידות הפחמיות שיושבתו בתחנת הכוח בחדרה, ייבנו על ידי חברת החשמל.

חברת החשמל עתרה לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה שיורה לעובדים לחדול מעיצומים המאיימים על יכולתה של החברה לספק שירותים, ובהם שיבוש מערכת הגביה, שיבוש מנהל המערכת ותשלומים לספקים. בית הדין קיבל חלקית את דרישת החברה בכך שהורה לעובדים לאפשר תשלום של 90% לפחות מהחוב לספקים. ביום שני בבוקר יתחדשו הדיונים בדרישת החברה לבטל חלק מהעיצומים

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy