פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 12.12.2018
חח"י הפסידה 382 מיליון שקל
20/08/2017 20:17

חברת החשמל הפסידה 382 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, לעומת הפסד של 39 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח התפעולי צנח ל 31 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 416 מיליון שקל ברבע הראשון של 2016. הנהלת החברה הסבירה שהגורם העיקרי להפסד הוא גידול בהוצאות החברה לרכישת גז ופחם.

 | חדשות האנרגיה |

בהתאם להנחיות משרד האנרגיה הפחיתה חברת החשמל את צריכת הפחים והגדילה את צריכת הגז, אולם עליה חדה במחירי הפחם שהיא רוכשת הגדילו את ההוצאות לרכישת פחם ב-15% ותרמו להפסד כמאתיים מיליון שקלים. הפעלת מערכת הסולקנים להפחתת הפליטות בתחנת הכוח הפחמית בחדרה גרמה לגידול הוצאות הפחת שרושמת החברה.

ההכנסות ברבעון קטנו באחוז אחד כתוצאה מצריכה מופחתת של חשמל. הכנסות החברה אמורות להתעדכן בהתאם לעליית ההוצאות המתחייבות אולם רשות החשמל נוהגת לעדכן את התעריפים רק בתחילת השנה האזרחית. החברה רשמה השנה גם גידול בהוצאות כוח האדם, שנגרם ברובו בגלל פסיקת בית הדין לעבודה שחייב את עובדי החברה להחזיר הטבות בלתי חוקיות שקיבלו בעבר. כמו כן נרשם הפסד של 619 מיליון שקל בגלל תשואה שלילית על פי מדידה מחדש של קופת גמל מרכזית של העובדים לפנסיה.

במחצית הראשונה של השנה הסתכם ההפסד ב-66 מיליון שקלים בלבד, כתוצאה מהתוצאות המשופרות ברבעון הראשון של השנה, בו נרשמה עליה ניכרת בהכנסות.

מאזני החברה מגלים שלחברת החשמל גירעון בהון חוזר בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל. עם זאת מעריכה החברה כי אין לה בעיה לגייס הון נוסף בשוק ההון או במערכת הבנקאית כדי לעמוד בהתחייבויות השוטפות ולכן החליט הדירקטוריון כי אין מקום לפרסם את תחזית התזרים של חברת החשמל.

יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון (בתמונה): "הנהלת החברה מוכיחה בהתנהלות שלה יכולות ניהול פיננסי ברמה גבוהה, וזאת תוך שמירה עקבית על מדיניות שמרנית ואחראית. יחד עם זאת, רק רפורמה כוללת ומוסכמת בין כלל הגורמים תביא ליציבות במשק האנרגיה, תאפשר לחברה להתנהל בצורה עסקית ויעילה בסביבה תחרותית משתנה ורוויית רגולציה, ותהווה מאיץ לצמיחה במשק ולהורדת יוקר המחייה".

עופר בלוך, מנכ"ל החברה: "חברת החשמל נוקטת שורה של צעדי התייעלות אשר אותות ראשונים למשמעויות הנגזרות מכך באים לידי ביטוי בדוחות עם ירידה של 3% בעלויות השכר . החברה ממשיכה להוביל שורה של מהלכים להתייעלות במעבר מספק שירות חיוני לחברה עסקית בסביבה תחרותית תוך המשך השקעות בפיתוח תשתיות והטמעת כלים מתקדמים לטובת לקוחות החברה".

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy