פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 12.12.2018
עלויות ההולכה יפחתו
20/08/2017 20:22

רשות החשמל פרסמה לשימוע תעריף הולכה מופחת ב-15% לחברת החשמל. אם לא יהיה שינוי בעלויות אחרות עשוי תעריף החשמל לצרכן לרדת בכ-3%. מתחשיבים שנערכו ברשות עולה שחברת החשמל מסרה דיווח מנופח על עלויות, שהיו גבוהות ב-6.5% מהעלויות בפועל במגזר ההולכה וב-13.5% במגזר החלוקה.

 | חדשות האנרגיה |

תכנית רשות החשמל שונה במידה ניכרת מההצעה שגובשה לפני שנתיים על ידי חברת הייעוץ נביגנט שהמליצה על העלאת תעריפי ההולכה והחלוקה ועל הפחתה ניכרת של שכר העובדים. התכנית שמציגה הרשות אינה כוללת הפחתה של שכר העובדים, ככל הנראה מפני שלרשות אין סמכות להכתיב את שכר עובדי חברת החשמל.

תעריפי החלוקה שנקבעו עד כה לחברת החשמל התבססו על עלויות של עבודות מתוכננות ולא כל עבודות פיתוח ותחזוקה שביצעו בפועל. ההפרש בין הדיווחים שמסרה חברת החשמל על הפעולות הנדרשות לבין עלויות העבודות בפועל הוא הגורם לפער הגדול בין העלויות עליהן הצביעה חברת נביגנט לעלויות בפועל שחושבו על ידי הרשות. המצוקה הפיננסית אליה נקלעה חברת החשמל כתוצאה ממשבר  אספקת הגז והפיגור בעדכון התעריפים, גרמה לחברת החשמל להעדיף את היציבות הפיננסית ומדיניות אגרסיבית של הקטנת החוב, על פי השקעות נדרשות ברשת החשמל. ההזנחה המצטברת גרמה בין היתר לתקלות ענק ברשת החשמל בתנאי מזג אוויר רשים בחורפים של 2015 ו-2016.

עלויות ההולכה מהוות 18% מהתעריף הכולל של החשמל לצרכן. התהליך השימוע עשויה חברת החשמל לערער על חלק מתכנית הרשות או על כולן וההחלטה עשויה להשתנות. גם אם תאושר התכנית במלואה לאחר השימוע לא ברור אם תעריף החשמל יעלה או יירד בתחילת השנה הבאה והתוצאה הסופית תלויה בשינויים בעלויות הנוספות של החברה, ובראשון עלויות הדלק, הפחת והעלויות שיוכרו במסגרת ביצוע תכנית ההתייעלות בחברה. הרשות עשויה לעמוד בפני לחץ כבד של החברה להעלות את התעריפים לצרכן, נוכח ההפסדים שצברה החברה במחצית הראשונה של השנה.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy