פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 12.12.2018
השר שטייניץ חתם על מדיניות להעדפת ייצור חשמל בגז טבעי
15/11/2017 21:05

מסמך של עקרונות מדיניות עליו חתם אמש שר האנרגיה יובל שטייניץ לאחר התייעצות עם רשות החשמל קובע כי בכל זמן תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס המזערי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק.

 | חדשות האנרגיה |

המדיניות תיושם לאחר הפסקת הפעלתן השוטפת של יחידות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין", ובכפוף לקיומה של יתירות בתשתיות גז טבעי באמצעות חיבור של שלושה מאגרי גז טבעי אשר כל אחד מהם יהיה מחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת".

המשמעות היא שאם הכל יתבצע בהתאם למתוכנן, תוך 5 שנים הפקת החשמל תהיה מגז טבעי בלבד. בהחלטה זו שטייניץ למעשה כופה מדיניות על חברת החשמל ולא מאפשר לה שיקול דעת בהעדפת פחם על פני גז טבעי. בהודעת משרד האנרגיה נכתב כי רשות החשמל בחנה את הנושא והגישה לשר האנרגיה את ממצאיה לפיהם הפעלה מינימלית של יחידות הייצור הפחמיות עשויה להביא לעלייה מסוימת בעלויות ייצור החשמל, אך מנגד לצמצם את עלות נזקי זיהום האוויר, לסייע לממשלה לעמוד בהחלטתה לצמצום פליטות גזי חממה, ולסייע לפיתוח מאגרי גז חדשים.

לפי רשות החשמל, הסטת הייצור מפחם לגז צפויה להביא לתוספת של כ-1.2 BCM בכמות הגז הנצרכת על ידי משק החשמל בכל שנה

 

 


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy