פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 18.07.2019
צווים מנהליים לפז בתי זיקוק אשדוד ולדלק פי גלילות אשדוד
23/05/2018 21:34

המשרד להגנת הסביבה הוציא צווים מנהליים למניעה או לצמצום זיהום האוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי למפעלים פז בית זיקוק אשדוד בע”מ ודלק פי גלילות שותפות מוגבלת אשדוד ולמנהליהם. זאת, בשל ריכוזי בנזן העולים על הריכוז המרבי היממתי שנקבע למזהם זה בתקנות איכות אוויר, כפי שנוטרו באזור התעשייה הצפוני באשדוד במועדים שונים, ואשר נמצא כי הם נובעים מפעילות שני המפעלים.

 | חדשות האנרגיה |

כמו-כן, נרשמה חריגה מעל ערך הסביבה השנתי של בנזן בשנת 2017 (ערך הסביבה המעודכן של בנזן נכנס לתוקף ב- 1.1.2017). יודגש, כי במידה והחברות לא יעמדו בהוראות הצווים, המשרד יורה על שינויים בפעילות, צמצום פעילות מתקנים או סגירתם.

במקביל, הוציא המשרד להגנת הסביבה התראות וזימון לשימועים בגין הפרת תנאי היתר הפליטה (פז בית זיקוק אשדוד) והפרת תנאי רשיון עסק (פי גלילות אשדוד), לאחר שבבדיקות פתע שערך לאחרונה המשרד בארובות מפעלים אלה נמצאו חריגות מריכוזי הסף למזהמים  כפי שנקבעו בהיתרים.

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy