פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 19.07.2019
דלק ונובל אנרג'י כבר לא מוטרדות מיצוא הגז מישראל
20/08/2018 20:40

חמש שנים לאחר שהותר להן לייצא כ־40% מנפח המאגרים, החברות המחזיקות בתמר ולווייתן בחרו לא להתייחס באופן ישיר לוועדה הקובעת את מדיניות יצוא הגז העתידית - כנראה בהנחה שלא יחזיקו מאגרים נוספים.

 המלצת ועדת אדירי היא להשאיר את כמות הגז שנקבעה עוד ב־2012 ללא שינוי ‑ כ־540 מיליארד מ"ק גז עבור המשק (ראו תרשים), מתוכם נצרכו עד היום כ־40 מיליארד מ"ק ‑ ולהתרכז בהקלת רגולציה או פיתוח מאגרים חדשים. עוד נקבע שכללי עבר שחלים בשטח לא ישתנו, כלומר מאגר כריש ותנין לא יוכלו ליצא גז ואילו מאגרי לווייתן ותמר יוכלו ליצא כמה שנקבע להם (עד 45% מנפחם) ובתנאי שצורכי המשק יתמלאו. צרכי המשק החדשים, לפי הוועדה, ועד ל־2042, הם 256‑340 מיליארד מ"ק לחשמל; כ־73 מיליארד מ"ק לתעשייה; בין 34 ל־45 מיליארד מ"ק לתחבורה וכ־11 מיליארד מ"ק לתעשיות פטרוכימיות.

עם הגופים שהגישו התייחסות להמלצות הביניים נמנים אדם טבע ודין, מטה המאבק של הגז ואיגוד חברות הגז והנפט. האחרון מייצג את כלל השחקנים בתעשייה, ולכן אם לא תוגש התייחסות מאוחרת מטעם גופים נוספים בתעשייה, הסיכוי הוא ששותפות תמר ולווייתן תסתפקנה במה ששלח האיגוד מטעם כלל השחקנים בענף.

 

 


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy