פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 19.07.2019
בפועלים אופטימיים ביחס לסקטור הגז: "הזדמנות השקעה מעניינת"
25/01/2019 16:16

בבנק הפועלים אופטימיים ביחס לסקטור הגז הישראלי. מחלקת המחקר של הבנק העלתה בשבוע שעבר את ההמלצה לשותפות במאגר לווייתן – רציו, דלק קידוחים והחברה האם, קבוצת דלק - מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר". בבנק נימקו את ההמלצה בהתקדמות בפיתוח מאגר לוויתן, והדגישו שככל שמועד הפקת הגז מתקרב, הסיכון יורד – ולכן שווי המאגר צפוי לעלות.

"בנקודת הזמן הנוכחית מניות סקטור הגז מספקות הזדמנות השקעה מעניינת", כתב האנליסט מני כהן.  "בהיעדר עיכובים או שינויים בתוכנית הפיתוח, הסיפור המרכזי בסקטור צפוי להגיע מהתכווצות פרמיית הסיכון. התקדמות בפיתוח לווייתן ובעקבותיה הורדת שיעור ההיוון, יובילו להצפת ערך משמעותית. במילים אחרות, ככל שתוכנית הפיתוח תתקדם סיכוני הפיתוח יפחתו, ההשקעות יסתיימו, תזרימי המזומנים יתקרבו ושווי המאגר צפוי לגדול בהתאם".

 
מדד הגז והנפט בתל אביב עולה ב-1.8%. עם זאת, בשלושת החודשים האחרונים ירד המדד בכ-5%, בין היתר על רקע הירידה במחיר הנפט, שמשפיעה לשלילה על החברות הפועלות בתחום האנרגיה. המדד עדיין רחוק בכ-26% מהשיא שנרשם ב-2014.
 
כהן ציין כי מבין מניות האנרגיה בבורסה, המניה מועדפת עליו היא דלק קידוחים, שעלתה ב-10% ב-12 החודשים האחרונים, "בעיקר לנוכח החשיפה המאוזנת המאפשרת חשיפה למאגר לווייתן ביחד עם חלוקת דיווידנדים ממכירת האחזקות בתמר", הוא הסביר. מחיר היעד שקבע לדלק קידוחים הוא 12.3 שקל לעומת 10.4 שקלים בשוק – כלומר, עלייה פוטנציאלית של 18%.
 
ביחס ל רציו – שהתמחור שלה נגזר ממאגר לווייתן – כתב כהן: "רציו צפויה לרשום עליית ערך ככל שנתקרב למועד הזרמת הגז". מחיר היעד שבו נקב כהן לרציו הוא 3.3 שקל לעומת 2.8 שקלים בשוק – אפסיד אפשרי של 18%.
 
כהן ציין כי היתרון במניית קבוצת דלק טמון בדיסקאונט שבה היא נסחרת ביחס לערכם הכלכלי המלא של נכסיה, כפי שחישב אותו. כהן טען כי מחירה הכלכלי של המניה הוא 698 שקל למניה, ביחס למחיר של 590 שקל בשוק - דיסקאונט של 18%. "השילוב של דיסקאונט סחיר דו ספרתי והנחת יסוד להתקדמות בפעילות הגז, שמהווה למעלה ממחצית משוויה, מובילים להמלצה", כתב.
 
דה מרקר | ערן אזרן | 20.1.19

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy