פרסם אצלנו
צור קשר
יום שני 19.08.2019
נכשל הניסיון של חברת חשמל להפחית את מחיר הגז כבר ב-2019 ב-25%
19/02/2019 13:14

בחברת החשמל העריכו כי תתקבל הפחתה של 85 מיליון דולר במחיר עד 2021 ■ עם זאת, לפי ההודעות לבורסה של דלק ושל חברת החשמל ניתן להניח כי מדובר למעשה בדחיית תשלום.

 חברת החשמל הודיעה היום (א') כי דירקטוריון החברה אישר את ההסכם עם מפיקות הגז, שלפיו תבוטל ההצמדה למדד האמריקאי שנקבעה בחוזה בין הצדדים. מדובר בביטול ההצמדה למדד שעולה כל שנה ב-2%-2.5%, כמו גם בביטול תוספת שרירותית של 1%. כלומר, הטבה של 3%-3.5% במחיר. 

בחברת החשמל העריכו כי זו הוזלה משוערת של 85 מיליון דולר במחיר, עד 2021. עם זאת, לפי נוסח ההודעות לבורסה הבוקר של דלק ושל חברת החשמל ניתן להניח שמדובר בדחיית תשלום ל-2021.

דלק ציינה בהודעתה כי "ככל שייקבע כי נדרשת הפחתת מחיר במועד ההתאמה הראשון, (2021, א"ק) ידונו הצדדים באיזה אופן עשוי להילקח בחשבון סכום החיסכון בהפחתה כאמור". נוסח ההודעה של חברת חשמל היה דומה. כלומר, במועד ההתאמה הראשון ב-2021 ידונו הצדדים באי העלאת המחיר בהתאם לסעיף ההצמדה מ-2019.

המשמעות העולה מסעיף עמום זה היא שמפיקות הגז יוכלו לדרוש לקזז מהפחתת המחיר הצפויה בשיעור של עד 25% את ההטבה שניתנת עתה לחברת חשמל. כלומר, הן יוכלו לטעון שהדיונים הם על הפחתה של כ-15% לכל היותר. כך הצרכנים ישלמו מ-2021 את מה שמוצג להם עתה כחיסכון.

המחיר המיידי שתשלם חברת החשמל הוא למעשה ויתור על חלק מנפח ההזרמה בצינור מתמר מרגע שתחל הפקת הגז מלווייתן המתוכננת לסוף 2019. הסעיף מעלה את ההסתברות לכך שחברת החשמל לא תעמוד בהתחייבות ל-TAKE OR PAY, אך בחברה העריכו כי התיקון לא צפוי לגרום לאי-עמידה בהתחייבות זו. מנגד, ההודעה היום מאפשרת לשותפות הגז לסגור כבר עכשיו הסכמי מכירה לטווח ארוך עם לקוחות אחרים בהיקף של עד 155,200 MMBTY גז מהצינור מתמר. 

על פי ההסכם המקורי יכולות חברת החשמל ומפיקות הגז לפתוח את ההסכם בין הצדדים ב-2021 כדי לדון בשינוי המחיר בעד 25%. בחברת החשמל הבהירו בשנה החולפת כי בכוונת החברה להקדים את ההפחתה במחיר בשיעור של עד 25% כבר ל-2019. בפועל המהלך נכשל והצדדים הסכימו על הפחתה של ההצמדה, 3%-3.5%.

דה מרקר | אורה קורן | 17.2.19

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy