פרסם אצלנו
צור קשר
יום שני 19.08.2019
החלטת רשות החשמל תשלח את גלובל פאואר למחיקה של 6 מיליון שקל
26/02/2019 12:11

רגולציה חדשה של רשות החשמל תאלץ את חברת גלובל פאואר לבצע הפרשה של 6.1 מיליון שקל, שהם 8.5% מההון העצמי שלה. הרגולציה מתייחסת לתחנות כוח מונעות גז טבעי, שהספקן הוא עד 16 מגה־ואט והן מחוברות לרשת החלוקה.

גלובל פאואר מציינת שהרגולציה החדשה הביאה את החברה לבחון את השפעתה על צבר הפרויקטים שלה. לפי החברה, השינויים ברגולציה יפחיתו את ההספק הפוטנציאלי של צבר הפרויקטים שלה, ויעמיד אותו על 45–65 מגה־ואט. ההפחתה נובעת מירידה בהספק המותקן הפוטנציאלי, ומביטולו של חלק מצבר הפרויקטים שהחברה תיכננה להקים. הרגולציה החדשה של רשות החשמל קובעת, בין השאר, שתחנות כוח שהספקן הוא עד 16 מגה־ואט לא יוכלו לחתום על הסכמים למכירת חשמל לצדדים שלישיים.

עד כה יכול היה בעל תחנת הכוח למכור את החשמל לחברת החשמל לפי תעריף הייצור שקבעה רשות החשמל, או למכור את החשמל לצד שלישי, למשל חברות תעשייתיות, בהנחה לעומת תעריף הייצור. לפי השינוי ברגולציה, יעמדו בפני בעל תחנת כוח שמייצר באתר של מפעל תעשייתי שתי חלופות: מכירת החשמל למפעל התעשייתי, ומכירת החשמל שאינו נמכר למפעל התעשייתי למנהל המערכת לפי מחיר שנקבע מדי חצי שעה בידי מנהל המערכת. מחיר זה נמוך, להערכת גלובל פאואר, מהמחיר שלפיו יכלה למכור את החשמל לגורמים שלישיים ופגע ברווחיות הצפויה מפרויקטים אלה.

חוסר האפשרות למכור את החשמל לגוף שלישי יביא לירידה בהספק המקסימלי של תחנות הכוח שיוקמו, ובשל העלויות הקבועות המשמעותיות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של תחנת כוח יגרמו לירידה בכדאיות הקמתן.

דה מרקר | יורם גביזון | 19.2.19


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy