פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 30.05.2020
המדינה נהפכה לשותפה של תשובה במאגר תמר הדרומי
17/04/2019 22:31

שותפויות הגז דלק קידוחים ורציו פרסמו אתמול דיווח לקוני לבורסה, לפיו הן הגיעו לפשרה מול המדינה בנוגע לרישיון חיפושי הגז ערן. מדובר ברישיון שהופקע על ידי המדינה עוד בספטמבר 2013, אז טענה המדינה שמי שמחזיק בו - דלק קידוחים בהיקף של 45%, נובל אנרג'י בהיקף של 40% ורציו מחזיקה באחוזים הנותרים - לא טרח לפתח אותו, ולכן שומה על בעלות הרישיון להחזיר אותו לידי המדינה.

 בעלי המאגר ערערו לבג”צ על ההפקעה ב־2015, עם זאת הערעור עבר בשקט יחסי אולי משום שרישיון ערן הוא שם פחות מוכר בקרב השחקנים בשוק. 

רישיון ערן, שבו מחזיקה המדינה 80%, שוכן בין מאגרי הגז המוכחים תמר ולוויתן, ועיקר תהילתו היא בכמות הגז שיש בו - כ־4 מיליארד מטר מעוקב. הבעיה היא שכמות הגז הזו לא נמצאת שם כבועה עצמאית, אלא היא מגיעה ממאגר משנה של תמר - כלומר, מאגר ערן חולק שכבות גיאולוגיות עם מאגר גז אחר, ידוע הרבה יותר, תמר SW (או תמר South West).
 
השותפות הזו שחולקים מאגרי ערן ותמר בנוגע לשכבות גיאולוגיות היא שהובילה את המדינה להכריז על 4 מיליארד השקלים שגילתה: שותפות תמר דיווחה זה מכבר שהיא מתכננת בשנה הקרובה לפתח את מאגר המשנה שלה, כלומר את תמר SW, לאחר הפיתוח היא מתכוונת למכור את הגז. אולם כפי שהתברר, חלק מהכמות במאגר תמר SW "זולגת" לרישיון ערן, שנמצא בידי המדינה מכוח ההפקעה מ־2013. 
המדינה ושותפויות הגז ניהלו מגעים לפשרה, וזו אכן הושגה ואושרה בבית המשפט, והשורה התחתונה התוצאה היא אחת: המדינה הפכה לחלק מבעלי מאגר תמר SW בשיעור של כ־17% מהגז הקיים בו - או כ־4 מיליארד מטר מעוקב גז טבעי, מתוך כלל הכמות שיש במאגר זה, שנאמדת בכ־25 עד 30 מיליארד מטר מעוקב.
 
משרד החשב הכללי, שאחראי על נכסי המדינה, החל לנהל אתמול מגעים עם משרד האנרגיה לצאת למכרז מהיר על מכירת חלקה של המדינה במאגר. אם יוכח לפי הניתוחים הגיאולוגים שאכן חלקה של המדינה הוא כ־4 מיליארד מטר מעוקב גז טבעי, אזי המחיר שהמדינה יכולה לקבל כנגד כניסת שותפים חדשים לשם ינוע עד כמיליארד דולר, או כארבעה מיליארד שקל. זה המחיר שנקבע החודש במכרז הגז האחרון של חברת החשמל, שכלל את אותה כמות שהמדינה היא היום בעלים שלו.
 
כלכליסט | ליאור גוטמן | 15.4.19

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy