פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 12.07.2020
עליית במחיר החשמל ובצריכה סידרו לחברת חשמל רווח של 166 מליון שקל ברבעון הראשון של 2019
29/05/2019 15:32

הכנסות החברה הסתכמו ב-6 מיליארד שקל ■ החוב הפיננסי של החברה - 39.5 מיליארד שקל

עליה בצריכת החשמל ובמחירו ברבעון הראשון של השנה איפשרה לחברת חשמל לסיים אותו ברווח של 166 מיליון שקל, לעומת הפסד של 67 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. גידול של 10% נרשם במכירות החשמל של החברה ברבעון הראשון לעומת התקופה המקבילה אשתקד. צריכת הדלקים גדלה בכ-366 מיליון שקל (כ-19%) כתוצאה מגידול בביקושים לחשמל. כמחצית מהעלייה בצריכת הדלקים נובעת מהגידול בעלויות צריכת הגז, הן בשל עלייה בשער החליפין שהובילה לעלייה במחיר הגז והן בשל עליה בצריכה. מחצית מהעלייה בצריכת הדלקים נובעת מטיפוס מחירי הפחם.

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-6 מיליארד שקל לעומת כ-5.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%. החוב הפיננסי הכולל של החברה עדין עצום והסתכם ב-39.5 מיליארד שקל, ירידה לעומת 41.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע, בין השאר, מיישום תקן חשבונאות בינלאומי IFRS16. בנוסף, בעקבות תחילת ישום הרפורמה במשק החשמל, הושפעו הדו''חות הכספיים מפרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה. 
 
הוצאות הריבית בתקופת הרבעון הראשון הסתכמו ב-345 מיליון שקל, ירידה של כ-34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה הוצאות הריבית היו 520 מיליון שקל. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 המשיכה החברה להגדיל את השקעותיה במקטעי הרשת - בכ-370 מיליון שקל. השקעות אלו צפויות לגדול בשנים הבאות. ההון של החברה נכון ל-31 במארס 2019, הוא כ-24.8 מיליארד שקל.
 
דה מרקר | אורה קורן | 23.5.19

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy