פרסם אצלנו
צור קשר
יום שני 01.06.2020
מקינזי: אם סוגרים את בזן, עדיף הכי מאוחר שאפשר
20/06/2019 10:16

חברת בתי הזיקוק הודיעה שלפי הדו"ח של חברת הייעוץ, סגירה מלאה של הפעילות במתחם בזן בחיפה תניב את הערך הכלכלי הגבוה ביותר אם תתקיים ב-2030 - השנה המאוחרת ביותר שנבדקה בדוח.

 סגירה מלאה של הפעילות במתחם בזן תניב את הערך הכלכלי הגבוה ביותר אם תתבצע בשנה הרחוקה ביותר שנבדקה, כלומר 2030.  כך טענה היום (א') בזן (בתי זיקוק לנפט) בהודעה לבורסה על דוח שעשתה חברת הייעוץ מקינזי למועצה הלאומית לכלכלה.

תוצאות הבחינה הכלכלית החלקית והמסויגת של מקינזי מעלות כי עלות ההעברה של פעילות קבוצת בזן מחיפה לאזור לא עירוני, אינה מצדיקה את ההשקעה. עוד נכתב כי "סגירת חלק מן הפעילות במתחם בזן, לא תשחרר את ערך הקרקעות אך תביא להפחתת פליטות מן המתחם".

בנוגע למועד סגירת הפעילות ציינו כי "בהסתמך על ההנחות בדוח, החלופה של סגירה מלאה של הפעילות במתחם בזן, אשר נבחנה במועדים שונים שהמאוחר ביותר שבהם הוא שנת 2030, תניב את הערך הכלכלי הגבוה ביותר אם תתבצע בשנה הרחוקה ביותר שנבדקה .זאת לאחר הבאה בחשבון של כלל ההכנסות והעלויות הרלוונטיות, לרבות פיצוי לבעלי המניות של בזן המבוסס על הערך הנוכחי של רווחי החברה במועד הסגירה". 

בזן, שעתרה כדי לקבל את הדוח, מציינת כי הדוח נמסר כאשר הוא אינו חתום ואינו נושא כותרת הגוף שכתב אותו וכי הוא נמסר לחברה תוך החסרת פרטים אשר לדעת מוסרי הדוח הם בעלי רגישות בטחונית או נוגעים לצדדים שלישיים. 

במועצה הלאומית לכלכלה ומשרד ראש הממשלה ציינו במסגרת ההליך המשפטי שנעשה במטרה לקבל את הדוח שהעבודה על המסמך עדיין נמצאת בדיונים פנימיים ו"הממשלה טרם גיבשה את מסקנותיה בהתייחס לממצאי הדוח".

 

כלכליסט | עמרי מילמן וליאור גוטמן | 16.619


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy