פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 08.07.2020
הרווח של פז ירד ב-80% כתוצאה מנפילה במרווח הזיקוק
04/09/2019 16:07

הפסד תפעולי של 52 מיליון שקל במגזר הזיקוק קוזז חלקית בלבד על ידי גידול ברווחי תחנות התדלוק ורשת Yellow ועלייה ברווחי פזגז ופז שמנים ■ החברה קיבלה הערכת שמאות שלפיה שווי הנדל"ן בבעלותה גבוה ב-777 מיליון שקל מערכו במאזני החברה.

הרעה בתוצאות בית הזיקוק באשדוד, קפיצה בהוצאות המימון ויישום תקן חשבונאי חדש בנושא חכירות תפעוליות - גרמו לירידה חדה ברווחי חברת פז ברבעון השני של 2019. הרווח המתואם של פז (45,930 -1.03%) ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-24 מיליון שקל - ירידה של 80% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. הכנסות פז ירדו ב-6% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, כתוצאה מירידה במחיר הנפט - שגרמה לירידה במכירות בית הזיקוק, והסתכמו ב-3.5 מיליארד שקל. ירידה זו התקזזה עם גידול במכירות רשת חנויות הנוחות Yellow ברבעון החולף.

 
הרווח הגולמי המתואם של פז ירד ב-20% ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018 כתוצאה מירידה במרווח הזיקוק כלומר הפער בין מחיר תזקיקי הנפט כמו בנזין דלק סילוני ומזוט לבין מחיר הנפט הגולמי שמשמש בייצורם, והסתכם ב-363 מיליון שקל.
 
הרווח התפעולי המתואם של פז, שמנוהלת על ידי יונה פוגל, ירד ב-47% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב97 מיליון שקל. הגורם העיקרי לירידה ברווח התפעולי המתואם של פז ברבעון החולף היה מגזר הזיקוק, שספג הפסד תפעולי מתואם של 52 מיליון שקל ברבעון השני של 2019, לעומת רווח תפעולי מתואם של 49 מיליון שקל. 
 
הגורמים למעבר להפסד תפעולי מתואם היו קריסה במרווח הזיקוק המתואם של פז ל-4.4 דולרים לחבית ברבעון השני של 2019, בהשוואה למרווח זיקוק מתואם של 7.6 דולרים לחבית ברבעון המקביל ב-2018. מרווח הזיקוק של בית הזיקוק של פז כולל את הפער בין מחירי הנפט הגולמי לבין מחירי התזקיקים, השפעה מבנה השוק כלומר הפער בין מחיר הנפט הגולמי למסירה מידית (ספוט) לבין המחיר העתידי של הנפט הגולמי שמשפיע על גודל הרווח או ההפסד שמפיקה פז מעסקות גידור הנפט הגולמי.
 
הירידה במרווח הזיקוק נובעת ממבנה השוק הנסוג (Backwardation), כלומר העובדה שמחיר החוזים העתידיים נמוך ממחיר השוק למסירה מיידית, כך שכשפז מגדרת את הנפט הגולמי שהיא רוכשת, היא מפסידה כסף. מבנה השוק הנסוג הקטין את מרווח הזיקוק המתואם של פז בדולר לחבית. הירידה בתופעת ה Backwardation ל-35 סנט לחבית תאפשר לפז לגוון את מקורות הרכש של הנפט הגולמי ולנצל את עודף הנפט הגולמי בארה"ב.
 
פגיעה נוספת, של 80 סנט לחבית, נבעה מהעלייה בפרמיה שהחברה משלמת על הנפט שרכשה מאזרבייג'אן, וכן תקלה באחת משתי תחנות הכוח של פז, שהקטינו את מרווח הזיקוק של פז ב-50 סנט לחבית ברבעון השני של 2019 . פז נפגעה גם מירידה של 6% במרווח הזיקוק של הבנזין, המהווה 40% מתמהיל הזיקוק של החברה ל-10.2 דולרים לחבית ברבעון השני של 2019, בהשוואה ל-10.9 דולרים לחבית ברבעון המקביל לו ב-2018. זאת, לצד ירידה של 9% במרווח הזיקוק של הדלק הסילוני ברבעון החןלף בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018.
 
דה מרקר | יורם גביזון | 29.8.19

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy