פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 08.07.2020
הגז הטבעי במזרח הים התיכון - האם התבונה הכלכלית תנצח?
04/09/2019 16:30

במדינות מזרח הים התיכון – אזור למוד מחלוקות וסכסוכים - מתגברת ההבנה שחלון ההזדמנות לניצול הגז הטבעי לשיפור ניכר במצבן הכלכלי, עלול להיסגר בשל תחרות חזקה מצד אזורים אחרים הנהנים מיציבות פוליטית יחסית ומהיצע של כמויות גז משמעותיות יותר. התגברות התבונה הכלכלית במזרח אגן הים התיכון לא תפתור את הסכסוכים השונים בין מדינות האזור, אבל היא עשויה להקטין את הסיכוי להתלקחותם.

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy