פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 30.05.2020
היצוא למצרים עשה צעד נוסף ומניות הגז זינקו: "מצב תמר הורע לעומת לווייתן"
11/10/2019 11:49

השותפות בתמר ובלווייתן חתמו על הסכמי יצוא עדכניים, שבהם התחייבו לספק 85 BCM של גז לעומת BCM 64 בחוזה המקורי ■ דלק ונובל עדיין אינן פועלות להשלמת עסקת EMG החודש ■ אי.בי.אי: "אלה הן חדשות טובות לכל הסקטור, שהחל לתמחר מצב של היעדר יצוא"

 משקיעי הגז בבורסת תל אביב נשמו אתמול מעט לרווחה, לאחר שהשותפות בלווייתן ותמר דיווחו על עדכון חוזי יצוא הגז למצרים, שהגביר את ההערכות כי מימוש ההסכמים ייצא לפועל. עם זאת, השותפות עדיין לא הצליחו להשלים את כלל המהלכים הנדרשים ליצוא, ובראשם העסקה לרכישת צינור EMG, שדרכו יזרום הגז מישראל למצרים — לאחר שתי דחיות במועד השלמתה.

רציו, שמחזיקה במאגר לווייתן — הנהנה העיקרי מהיצוא למצרים — נסקה ב–9%. זאת, לאחר שאיבדה כ–15% ב–12 החודשים האחרונים. דלק קידוחים קפצה ב–10%, לאחר שאיבדה 17% בשנה האחרונה; ותמר פטרוליום, שצנחה בכ–45% מאז ההנפקה ביולי 2017, עלתה ב–8%. ישראמקו טיפסה ב–2.5%, לאחר שאיבדה כ–30% בשנה. העליות החדות הגיעו גם לקבוצת דלק, שמנייתה צנחה בכ–35% מאז הדיווח במאי על ההסכם לרכישת נכסי שברון בעסקה בשווי של כ–2.3 מיליארד דולר. המניה טיפסה אתמול ב–10.2%. גם סדרה ל"ד של הקבוצה זינקה ב–2%, והתשואה עליה ירדה ל–7.4%. בדומה, האג"ח של תמר פטרוליום רשמו עליות חדות של עד 2.8%, והן נסחרות בתשואה לפדיון של 7.5%.

במהלך החג הגיעו השותפות בתמר ולווייתן להסכמות חדשות עם דולפינוס (Dolphinus) המצרית, במסגרתן הוגדלה כמות הגז שתסופק למצרים ל–85 מיליארד מ"ק ( (BCMלעומת כמות של BCM 64 בהסכמות הקדומות. עם זאת, בשנים הראשונות כמות הגז ביצוא הופחתה ביחס לחוזה המקורי — בעקבות בעיית הקיבלות בצנרת ההולכה של נתג"ז בישראל, עד להשלמת עבודות ההרחבה. במסגרת ההסכם העדכני, התחייבו השותפות לווייתן לספק לדולפינוס כמויות גז שנתיות מחייבות (Firm) בהיקף של כ–BCM 60, למשך 15 שנה, החל בינואר 2020, ביחס ל–BCM 32 על פי הסכם הייצוא המקורי. בחצי השנה הראשונה ליצוא הכמות תסתכם בכ–BCM 2.1 לשנה; בשנתיים שלאחר מכן — כ–BCM 3.6 לשנה; ובין יולי 2022 ועד סוף 2034 — כ–BCM 4.7 לשנה.

השותפות בתמר התחייבו לספק לדולפינוס כמויות גז שנתיות על בסיס מחייב (Firm), להבדיל מבסיס מזדמן שהיה בהסכם הקודם. החל ביוני 2020 ולמשך שנתיים — כ–BCM 1 לשנה; ובין יולי 2022 ועד לסוף 2034 — כ–BCM 2 לשנה. כמות הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי תמר לספק לרוכשת על פי תיקון הסכם תמר היא כ–BCM 25.3 לעומת BCM 32 בהסכם המקורי. ההסכמים המתוקנים כוללים מנגנון רכש מינימלי (Take or Pay). כך נקבע כי במקרה שדולפינוס לא תרכוש את הכמות החוזית הכוללת שנקבעה בכל אחד מן ההסכמים, יהיה כל צד רשאי להאריך את תקופת האספקה בעד בשנתיים נוספות. מחיר הגז שיסופק לדולפינוס — שמוערך בכ–5 דולרים ליחידת חום — מוצמד למחיר נפט מסוג ברנט (Brent) וכולל "מחיר רצפה". דלק קידוחים מסרה כי במועד חתימת ההסכמים המתוקנים התמלאו רוב התנאים המתלים הדרושים להשלמת העסקה, אישורים רגולטורים במצרים, אישורים פיננסיים מהותיים ועוד. התנאים שנותרו להשלמת העסקה הם קבלת אישור יצוא ממשרד האנרגיה ואישור מרשות המסים. הם צפויים להתקבל עד למועד תחילת הזרמת גז מסחרית מלווייתן בסוף השנה.

כלכליסט | ערן אזרן | 3.10.19


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy