פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 08.07.2020
העמלה לבעלי השליטה ברציו נחתכה אחרי מאבק ארוך - והמשקיעים מהציבור ירוויחו יותר
25/11/2019 20:16

דמי המפעיל ברציו הופחתו מ–7.5% ל–3.5% ■ המשמעות: הגדלת הרווחים הפנויים לשותפות ■ ההפחתה היא חד־פעמית, כך שהבעיה לא נפתרה: לשותף הכללי יש עדיין תמריץ לקחת סיכונים עודפים או להשקיע בפרויקטים עם סיכויים נמוכים כדי ליהנות מהתגמול

 בסוף השבוע התבשרו משקיעי רציו , השותפה במאגר לווייתן, כי לאחר מו"מ בין השותף הכללי — חברת הניהול שבשליטת המשפחות לנדאו ורוטלוי — לבין בעלי יחידות ההשתתפות, הוחלט להפחית את דמי המפעיל לשותף הכללי מ–7.5% ל–3.5% מההוצאות. זהו הישג משמעותי לציבור הרחב, שיגדיל את הרווחים הפנויים על חשבון התשלומים לבעלי השליטה. 

דמי מפעיל הם אחד ממקורות התגמול לשותף הכללי, שכוללים גם דמי ניהול ותמלוגי על (נתח קבוע מההכנסות). דמי מפעיל נגזרים מהוצאות החיפוש, הפיתוח וההפקה; כלומר, השותפות משלמת חלק מסוים מתוך ההוצאות התפעוליות. זאת אף שבפועל רציו או שותפויות חיפושים אחרות בבורסה הן בעיקר ישויות פיננסיות, שאינן מחזיקות בפעילות תפעולית כמו נובל אנרג'י או אנרג'יאן. דמי מפעיל בשיעור של 7.5% נחשבים לגבוהים מאוד. השיעור הגבוה הוא במידה רבה תוצאה של הסכמי שותפות היסטוריים, שנוסחו לפני 25–30 שנה, ובהם נקבעו תנאים מפליגים לבעלי השליטה. 
מאחר שעלות ההשקעה בפרויקטי גז ונפט עשויה להגיע למיליארדי דולרים, דמי המפעיל יכולים להצטבר לעשרות או מאות מיליוני שקלים. כך למשל, עלות פרויקט לווייתן הסתכמה בכ–3.6 מיליארד דולר, כך שחלקה של רציו — המחזיקה ב–15% מהפרויקט — הסתכם בכ–540 מיליון דולר. על בסיס עלות זו, דמי המפעיל לשותף הכללי אמורים היו להסתכם לאורך שנות הפיתוח בכ–40.5 מיליון דולר — 7.5% מההוצאות.
דמי המפעיל אינם נגזרים מהרווחיות של פרויקטי הגז והנפט, אלא רק מההוצאות. כלומר, דמי המפעיל משולמים לשותף הכללי, גם אם הפרויקט או פעולת האקספלורציה נכשלו. מבנה זה יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי בין השותף הכללי לבין בעלי היחידות, שכן לשותף הכללי קיים תמריץ עקבי להגדיל את ההוצאות, ואף לקחת סיכונים עודפים, כדי ליהנות מדמי המפעיל. עו"ד עמית מנור, שייצג את בעלי יחידות ההשתתפות ברציו, פעל כבר ב–2017 להפחתת דמי הניהול לשותף הכללי. מנור הגיש בקשה לתביעה נגזרת נגד השותף הכללי ברציו, לצד כמה משקיעים נוספים שהגישו בקשות דומות, אחת מהן הוגשה על ידי עו"ד יוסי האזרחי (הבקשות אוחדו לבקשה אחת).
 
דה מרקר | ערן אזרן | 18.11.19

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy