פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 26.09.2020
מגדילים את קיבולת הייצוא - שימוע ציבורי לנתג"ז וליצואניות הדלק
21/02/2020 17:13

בשימוע ידונו בהקמת מקטע משולב לפני צינור EMG בעלות של 650 מיליון שקל, שיאפשר הגדלת קיבולת הייצוא, כאשר נתג"ז ושותפויות הגז יחלקו בהוצאות ההקמה; מיטב דש: "השלמת הקמת המקטע אשדוד-אשקלון צפויה תוך עד 4 שנים"

 נמצא הפיתרון להגדלת ייצוא הגז מישראל: חברת נתיבי גז טבעי ישראל (נתג"ז) דיווחה כי רשות הגז ושותפויות הגז (תמר ולווייתן) הגיעו לפשרה בנוגע להקמת המקטע המשולב, לפיה יחלקו באופן שווה בהוצאות ההקמה ויסייעו להגדלת היקף הייצוא של משק הגז. נתג"ז תקים את הקו החדש ותתחלק בעלויות עם יצואניות הגז.  הקו, שאורכו 45 ק"מ ועלותו נאמדת בכ-650 מיליון ש"ח, צפוי לקום במימון משותף של נתג"ז ושותפויות הגז. מדובר בפרויקט בעל חשיבות גדולה למשק האנרגיה הישראלי, שיאפשר את הגדלת הייצוא למצרים, יבטיח גיבוי למשק המקומי ויאפשר הזרמת גז טבעי לטובת התחנות הפחמיות שצפויות להיות מוסבות לגז טבעי עד 2025.

לפי הדיווח, רשות הגז הטבעי הוסיפה הגדרה חדשה למקטע ברשת ההולכה -"מקטע משולב". בכך פתרה הרשות וויכוח שנמשך בין חברות הגז לבין רשות הגז על אופן הסדרת התשלום למקטע הייצוא וקבעה כי התשלום עבור הקמת המקטע יחולק 50%-50% בין היצואן (שותפויות תמר ולווייתן) לנתג"ז.  
על מה כל המהומה? במיטב דש ברוקראז' מסבירים כי ברשת ההולכה של נתג"ז קיימת מגבלת מכסה להעברת גז אל צנרת EMG, המגבלה מוערכת בכ-4bcm לשנה. כדי להתגבר על מגבלה זו נדרשה הקמת תשתית כפולה במקטע אשדוד-אשקלון.  
לדברי ערן יונגר, מנהל מחלקת המחקר של מיטב דש ברוקראז' "עד היום, היצואן נדרש לשלם על הקמת התשתית המיועדת לייצוא אולם לאחר חילופי התפקידים ברשות הגז החליט הצוות החדש על נוסח חדש - "מקטע משולב". הגדרה זו מכירה בכך כי המקטע החדש יאפשר יתירות של כלל מערכת ההולכה בישראל ויתרום גם ללקוחות הישראליים. בכך למעשה מתירים ברשות הגז את הפלונטר העסקי וקובעים כי הצדדים יישאו בחלקים שווים בעלות הקמת המקטע. אנו מעריכים כי הדרך מכאן ועד להקמה בפועל של המקטע שיגדיל בסופו של דבר את אפשרות הייצוא דרך צינור EMG תארך כ- 3-4 שנים".
 
לפי הדיווח של נתג"ז, שטרם נתנה את הסכמתה למתווה שהוצע, על הצדדים להגיע עד סוף מרץ להסכמה בדבר עלות המקטע. באם לא יגיעו, רשות הגז תקבע את המחיר וחברות הגז ונתג"ז יחלקו בהוצאות, כשכל אחת תשים 50% מהעלות. עוד עולה כי היצואנים ישלמו לנתג"ז 24 מיליון שקלים, בגין מחצית מהעלות הנובעת מהקדמת הכפלת המקטעים דור-חגית ושורק-נשר, זאת בכפוף להכללת אותם מקטעים ברישיון ההולכה. בנוסף לכך, היצואניות יעמידו לנתג"ז ערבות בנקאית בסך השווה למחצית מעלות המקטע ובתוספת של 10%. עוד נקבע בתוספת כי כל עוד היצואן מייצא למצרים, יוזרם הגז הטבעי דרך מערכת ההולכה של נתג"ז בלבד. אם הייצוא ייפסק מאיזושהי סיבה, יהיה על היצואנים לשלם לחברה פיצוי בסך ההפרש, ככל שקיים, שבין 110% מהסך המצטבר של עלות הכוללת של המקטע ו-48 מיליון שקלים.
 
ביזפורטל | ארז ליבנה | 13.2.20
 
 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy