פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 30.05.2020
בזן מזהירה מירידה משמעותית בביקוש לסולר ובבנזין בשל משבר הקורונה
20/03/2020 16:01

"על רקע החמרת הצעדים נגד נגיף הקורונה תיתכן ירידה משמעותית בביקוש המקומי לסולר ולבנזין וירידה נוספת בביקוש לדלק סילוני", כך כותבת חברת בתי זיקוק (בזן) שבשליטת החברה לישראל מקבוצת עופר (33%).

 בזן מעדכנת כי מתחילת הרבעון הראשון של 2020 ועד אתמול לא הורגשה ירידה משמעותית במכירות מוצרי חברות הקבוצה, למעט בביקוש לדלק סילוני שמהווה 8% מתפוקת מגזר הדלקים של החברה - וגם לגביו יש גמישות יחסית בהתאמת תמהיל המוצרים. בזן, שמנוהלת על ידי שלומי בסון, מציינת שנכון לאתמול לא ניכרה ירידה בביקוש לפולימרים שהחברה מייצרת. אם תתממש התחזית לירידה בביקוש לסולר בנזין ודלק סילוני, היא תנסה להגדיל את הייצוא ולצמצם את יבוא הבנזין. במקרה זה תידרש בזן להקטין את הייצור המקומי ואת רמות המלאי, ולגרום בכך לירידה בייצור של החברות הבנות כרמל אולפינים וגדיב.

בזן מזכירה את התרסקות מחיר הנפט הגולמי לרמה של 30 דולר לחבית ומציינת שאם מחיר זה יישאר גם בסוף מארס 2020 עלולה להיות לכך השפעה מהותית - אך לא תזרימית - על מלאי הנפט הגולמי שהיא אינה מגדרת את מחירו, וכתוצאה מכך על הרווח הנקי של החברה. מאידך, לירידת מחיר הנפט הגולמי עשויה להיות השפעה חיובית על ירידה בהוצאות על אובדנים ועל מימון ההון החוזר.  
בסון ציין שמשבר הקורונה גרם לעלייה בביקוש המקומי לחומרי הגלם לתעשיית הפלסטיקה, שמייצרת החברה הבת כרמל אולפינים (כאול). לדבריו, חברות שנהגו לייבא חומרי גלם אלו ישירות פנו אל החברה בבקשה לחתום על חוזי אספקה רב שנתיים, נוכח הקושי לייבא שנוצר במשבר הקורונה.
 
אנה ברנשטיין, סמנכ"ל הכספים, הכלכלה והתקשוב של בזן, מסרה שהחברה נכנסת למשבר במצב פיננסי משופר לאחר שהקטינה את החוב הפיננסי ב-113 מיליון דולר ב-2019 ל-855 מיליון דולר; ולאחר שגייסה 200 מיליון דולר בריבית נוחה, והאריכה בתוך כך את משך החיים הממוצע של החוב הפיננסי של החברה. ברנשטיין ציינה גם שהחברה משכה בשבועות האחרונים 193 מיליון דולר ממסגרות האשראי שלה והעלתה את שיעור הניצול שלהן עד ל-96%, נוכח החשש לירידה בזמינות האשראי בשל משבר הקורונה.
 
ירידה במרווחי הזיקוק והרעה ניכרת בעסקי הפולימרים (חומרים גלם לתעשיית הפלסטיק) והארומטים (חומרי גלם לתעשיית הביגוד ולבקבוקי פלסטיק) העבירו את חברת בתי זיקוק להפסד מנוטרל של 14 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה לרווח נקי מנוטרל של 40 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018. הרווח הנקי המנוטרל מנכה מהרווח הנקי הוצאות או הכנסות שנבעו משינוי בערך מלאי הנפט הגולמי שבזן אינה מגנה עליו, הפרשות לירידת ערך מלאי לשווי השימוש שלו בסוף הרבעון המדווח, ושינויים בשווי ההוגן של עסקות גידור שמגנות על שווי מלאי הנפט הגולמי. 
 
דה מרקר | יורם גביזון | 18.3.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy