פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 04.06.2020
שיתוף ציבור - מיקומים אפשריים להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל
06/04/2020 13:11

משרד האנרגיה ממשיך בפיתוח משק הגז הטבעי ואפשרויות הייצוא מישראל. המשרד מבקש להתייעץ עם הציבור בנוגע לחלופות המוצעות על ידו להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל (FLNG) בשטח המים הכלכליים של ישראל. הקמת המתקן תבוצע על ידי בעלי החזקות וזאת רק לאחר שיקבלו את כלל האישורים הנדרשים.

מסמך ההיוועצות עם הציבור נכתב עם התייחסות של משרדי הגנת הסביבה והביטחון, ובמסגרתו מציע משרד האנרגיה שלושה מתחמים אופציונאליים להקמת מתקן ה-flng, כשהוא מביא בחשבון מספר שיקולים, ביניהם איחוד תשתיות, רגישות סביבתית, יציבות גיאולוגית, שיקולים הנדסיים והערכה ביטחונית. 

כיוון שמתקן ה-flng אינו בעל משמעות אסטרטגית לאספקת הגז למשק הישראלי, ניתן להרחיקו מהחוף ואלה הם המתחמים אותם מציע המשרד להיוועצות עם הציבור: 
א. מתחם צפוני בסמוך ל-FPSO של מאגר כריש.
ב. מתחם מרכזי, כ-20 ק"מ מערבית מהמתחם הצפוני של תמ"א 37 ח'. 
ג. מתחם דרומי בסמיכות לאסדות תמר ומרי B.

באזורים המוצעים לא מוכרים בתי גידול רגישים, אך מכיוון שהאזור מוגדר כאזור חדש לפיתוח, יידרש במסגרת הפיתוח מסמך השפעה על הסביבה וסקר רקע סביבתי כתנאי לאישור המתחם.

מתקן הנזלת גז טבעי מאפשר הנזלה של הגז וייצואו מהמתקן אל השווקים העולמיים ולמרחקים גדולים יותר בשל היותו נוזלי. היתרונות המרכזיים שלו הם משך הקמה קצר יחסית, המוערך בכ-3 שנים, גמישות במכירה של הגז אל מגוון שווקים בעולם ללא תלות גיאוגרפית או גיאופוליטית והיתכנות לשימוש של מספר גורמים מסחריים שונים במתקן אחד.

משרד האנרגיה מזמין את הציבור לשלוח התייחסויות להצעות למתחמים אלו עד ליום חמישי ו' באייר תש"פ, 30 באפריל 2020 לדוא"ל: wyossi@energy.gov.il.

מתוך אתר השירותים והמידע הממשלתי


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy