פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 04.06.2020
בקשה לתביעה ייצוגית נגד יצחק תשובה ודלק
03/05/2020 10:19

לפי הבקשה, דלק קידוחים הסתירה מהמשקיעים מידע מהותי בקשר לתיקון הסכם שמפחית את כמות הגז אותו מחויבת לרכוש דולפינס, אחת מלקוחותיה המהותיות של דלק קידוחים, לאור הצניחה במחירי הנפט

"יש למצות את הדין עם יצחק תשובה, חברת דלק ודירקטורים בה ועם שותפות דלק קידוחים, האחראים על-פי הדין להסתרתו של מידע מהותי בדיווחיה ובדוחותיה של דלק קידוחים, ולפצות את ציבור המשקיעים בגין הנזקים הכבדים שנגרמו להם עקב כך" - כך נטען בבקשה לאישור תביעה ייצוגית על סך של כ-55.5 מיליון שקל, שהוגשה בסוף השבוע למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. 

לפי בקשת האישור שהגישו עורכי הדין שלומי מושקוביץ ונתי פולינגר, דלק קידוחים, השותפות של קבוצת דלק העוסקת בפיתוח והפקה של גז טבעי ונפט, הסתירה מידע מהותי וחשוב בדיווחיה המיידיים לבורסה ובדוחותיה התקופתיים. זאת, כאשר לא גילתה כי ביצעה "תיקון קריטי" להסכם עם דולפינס, חברת הסחר לגז טבעי המספקת גז לצרכנים גדולים במצרים ובראשם לחברה הממשלתית המצרית EGAS, שהיא גם אחת משלושת הלקוחות המהותיים ביותר של דלק קידוחים.
לפי הבקשה, עם גילוי המידע שהוסתר לכאורה, נפל שווי השוק של השותפות בכ-211 מיליון שקל, וכל זאת בתוך שני ימי מסחר בלבד. 
בלב בקשת האישור - שמופנית כאמור נגד בעל השליטה בקבוצת דלק, יצחק תשובה, וגם נגד קבוצת דלק, שותפות דלק קידוחים, דירקטורים בקבוצה כמו רוני בר און, עידן וולס, עמוס ירון והמנכ"ל יוסף אבו - ניצבים שני דיווחים לבורסה. האחד הוא דיווח מיידי שפרסמה דלק קידוחים באוקטובר 2019, לפיו נחתמו שני הסכמים לתיקון ההסכמים המקוריים עם דולפינס. ואולם לפי בקשת האישור, דיווח זה גילה טפח אך כיסה טפחיים, שכן דלק קידוחים גם הסתירה באותו דיווח "מידע חשוב מאין כמותו לציבור המשקיעים, לפיו בוצע תיקון קריטי לתניית ה-Take or Pay שבהסכמי היצוא, כך שאם ירד המחיר היומי הממוצע של חבית נפט מתחת לרף של 50 דולר ארה"ב, דולפינוס תהא רשאית להקטין ב-50% את כמות הגז שהתחייבה לרכוש מהשותפות". 
תניית Take or Pay היא תניה המופיעה בחוזים בין ספק ללקוח, לפיה הלקוח מתחייב לרכישה בהיקף מסוים מן הספק, אך אם ירכוש בפחות מהיקף זה, יחויב הלקוח בתשלום פיצוי לספק בגין הרכישה החסרה, כאשר מנגנון הפיצוי (היכול להגיע עד ל-100%) משתנה ממקרה למקרה. תניה מסוג זה מבטיחה לספק תזרים מזומנים יציב, והיא נפוצה בתעשיית האנרגיה, ובפרט בעסקאות למכירה של גז טבעי.
 
גלובס | מתן ברניר | 26.4.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy