פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 12.07.2020
בנק ישראל: לשקול הטלת מס פחמן על תחבורה וייצור חשמל
21/06/2020 18:49

לפי ניתוח שפרסם הבנק במסגרת בחינת המאבק העולמי בהתחממות הגלובלית, בבסיס התופעה ישנו "כשל שוק של תהליכי הייצור והצריכה" ועל כן נדרשת התערבות ממשלתית. לפי הדוח, הטלת מס פחמן יעלה את מחירי הדלקים בייצור החשמל ואת מחירי החשמל.

"עד כה לא נערכה בישראל בחינה מעמיקה של דרכי ההתמודדות עם פליטת גזי חממה באמצעות מיסוי ייעודי. במסגרת בחינה כזאת ראוי להתייחס לתרומתו של הבלו על הדלקים (מס ייחודי לישראל) לצמצום הפליטה, לאפשרות להטיל "מס פחמן", להשלכות של מיסוי גזי החממה על התחלקות ההכנסות בישראל ולתפקידו של מיסוי כזה בכלל המקורות בתקציב הממשלה". כך נכתב היום (ד') בניתוח מיוחד של חטיבת המחקר של בנק ישראל, שיצא במסגרת בחינת המאבק העולמי בהתחממות הגלובלית והשלכותיו על מדינת ישראל, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. 

בנק ישראל מסביר שבבסיסה של תופעת ההתחממות הגלובלית עומד כשל שוק של תהליכי הייצור והצריכה ו"הואיל ושינויים אלה לא התרחשו עד כה באמצעות מנגנוני השוק, ואין סיבה לחשוב שיתרחשו מעצמם בעתיד, נדרשת התערבות ממשלתית, וכפי שיוסבר להלן – גם במסגרת רב-לאומית", אומרים שם.
עיון בנתוני בנק ישראל שתרומתה של המדינה להתחממות הגלובלית הוא זניח. "כיוון שישראל היא מדינה קטנה, השפעתה על תהליך ההתחממות הגלובלית קטנה, ולפי נתוני ארגון ה-OECD סך פליטת גזי החממה של המשק הישראלי, כמו של משקים מפותחים קטנים אחרים, הוא כמחצית האחוז מכלל פליטתם בעולם. לעומת זאת אחראית סין לבדה ל-30% מפליטת גזי החממה בעולם".  
 
למרות הנתונים, לפי דעת החוקרים, בנק ישראל לא יוכל להימנע מקבלת החלטות או אימוץ תקנים בינלאומיים בתחום איכות הסביבה ולו בשל שורת הסכמים וקשרי סחר שהוא מנהל עם מדינות אירופה, שם מזהים אפשרות "של הפעלת לחץ דיפלומטי על שותפות הסחר של האיחוד לפעול באותו כיוון – דבר שיש בו רלוונטיות מיוחדת למשק קטן ופתוח כישראל, שהיקף הסחר שלו עם האיחוד האירופי גדול". 
 
עוד קובעים חוקרי בנק ישראל שהאיחוד האירופי עשוי להטיל מסים על יבוא ממדינות שאינן מקבלות על עצמן את הנורמות הסביבתיות שלו, במטרה למנוע תחרות בלתי הוגנת מול היצרנים באיחוד.
 
כלכליסט | ליאור גוטמן | 10.6.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy