פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 26.11.2020
דו"חות ישראמקו רומזים: המחיר הראוי לגז ממאגר תמר צריך להיות שליש ממחירו כיום
29/06/2020 10:14

ישראמקו צירפה לדו"חות הערכת שווי למאגר תמר, שמסתמכת על שיעור היוון של 9.3%, בדומה לחוות דעת המומחה בתביעה הייצוגית ■ חברות הגז טענו בבית המשפט כי נכון לתמחר את המאגר בשיעורי היוון גבוהים משמעותית - ואף טענו כי הנתון אינו רלוונטי.

 חיזוק לא צפוי לבקשה לתביעה ייצוגית המתנהלת בימים אלה נגד מונופול הגז. ישראמקו, השותפה (28.75%) במאגר תמר, צירפה לדו"חות הכספיים לרבעון הראשון שפורסמו שלשום (ג') הערכת שווי בנוגע למאגר תמר. הערכת השווי בוצעה במטרה לבחון אם יש צורך לבצע הפרשה לירידת ערך בשווי הנכס במאזן - בשל צניחה של 70% במנייתה של ישראמקו מתחילת השנה.

לצורך בחינת השווי, ישראמקו שכרה מעריך חיצוני - ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי, שהיא חברה בת של גיזה. ג'י.אס.אי העריכה את חלקה של ישראמקו בתמר ב-1.6 מיליארד דולר, בהסתמך על שיעור היוון משוקלל (WACC) של 9.3%. הערכת השווי גילמה מחיר משמעותי גבוה מהערך הנוכחי בספרים (סכום בר השבה), ובשל כך החליטה ישראמקו שלא לבצע הפרשה לירידת ערך.
בימים אלה מתנהלת בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברות השותפות בתמר, בטענה לגביית מחיר מונופוליסטי בחוזה עם חברת החשמל. התובעים טוענים לנזק של 42 מיליארד שקל, או 2 מיליארד שקל לכל שנה של אספקת גז, שיושת על חברות הגז - בעיקר על דלק (-4.14% 263.8), נובל אנרג'י (-5.79% 9.27) וישראמקו. החודש הושלם שלב הסיכומים בבקשה, וכעת ממתינים הצדדים להחלטת בית המשפט באם לאשר את התובענה כייצוגית. 
 
דה מרקר | ערן אזרן | 25.6.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy