פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 12.08.2020
דלק הפסידה ברבעון הראשון 2.77 מיליארד שקל
10/07/2020 17:58

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של 2020 עמדו על 2.95 מיליארד שקלים, עלייה של כ-49% ביחס לרבעון המקביל אשתקד • הרווח הגולמי עלה ל-939 מיליוני שקלים לעומת 591 מיליוני שקלים ברבעון הראשון של שנת 2019

קבוצת דלק סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 בהפסד של 2.77 מיליארד שקלים, לעומת רווח של 290 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. כך עולה מהדוחות הכספיים שפרסמה היום החברה. זאת בעיקר בשל הפחתה חשבונאית חד פעמית שביצעה החברה הבת איתקה, בשל ירידת מחירי האנרגיה בעולם, בין השאר לאור משבר הקורונה, בהיקף כולל של כ-667 מיליוני דולר.

בחברה ציינו כי "יחד עם זאת, ההשפעה על ההון העצמי של הקבוצה הייתה מתונה הרבה יותר הודות לעסקאות ההגנה המשמעותיות שנעשו מבעוד מועד באיתקה על מחירי חבית הנפט והגז. השערוך תרם להון העצמי 306 מיליון דולר לאחר מס, כך שההשפעה נטו על ההון העצמי של קבוצת דלק כתוצאה מההפחתה הסתכמה ב 361 מיליון דולר". הכנסות הקבוצה ברבעון עמדו על 2.95 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-49%. כתוצאה מכך, הרווח הגולמי עלה ל-939 מיליוני שקל לעומת 591 מיליוני שקל ברבעון הראשון של 2019.
 
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק מסר, כי "תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על שיפור תזרימי בשתי הזרועות המרכזיות של החברה: תחום האנרגיה בים הצפוני ופעילות האנרגיה בישראל. במהלך שלושת החודשים האחרונים ביצענו, במועדם וכסדרם, פירעונות קרן וריבית למחזיקי איגרות החוב, בהיקף של כרבע מיליארד שקל; השלמנו שורה של מהלכים עסקיים חשובים ביניהם מתווה ההסכמות אליו הגענו עם מחזיקי אגרות החוב של הקבוצה, שזכה לתמיכה של 98% מצד מחזיקי כל סדרות האג"ח, וזאת לצד המתווה שגיבשנו עם הבנקים המלווים ביחס לתקופת הקפאת מצב. מכרנו את תמלוגי העל מכריש-תנין, נחתמו הסכמים למימוש נכסים בדלק ישראל בהיקף כולל של כ- 1.1 מיליארד שקל והשלמנו גיוס הון בחודש מאי בסכום של 136 מיליוני שקלים. כל הפעולות הללו מהוות אבני דרך משמעותיות בשיפור חוסנה של הקבוצה וביישום האסטרטגיה העסקית ליציאה מוצלחת מהמשבר".
 
גלובס | 30.6.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy