פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 26.11.2020
העליון בביקורת על מונופול הגז: "זהות המחירים במכרז חח"י מעוררת תמיהה, בלשון המעטה"
04/09/2020 13:14

בית המשפט העליון דחה את הערעור של ישראמקו ותמר פטרוליום – לווייתן ימשיך לספק גז לחברת החשמל; השופט נועם סולברג על הצעות המחיר הזהות: "השותפות בתמר לא מצאו לנכון לפרוס את מלוא היריעה לפנינו; גילו טפח, וכיסו טפחיים"

 בית המשפט העליון דחה את ערעורם של ישראמקו (-0.48% 121.65), תמר פטרוליום (+3.06% 225.4), דור חיפושי גז ואוורסט תשתיות וקבע כי מאגר לווייתן ימשיך לספק גז לחברת החשמל (חח"י) במסגרת חוזה ארעי עד יוני 2021. שופטי בית המשפט העליון נועם סולברג, דפנה ברק ארז וג'ורג' קרא קיבלו את עמדת חברת החשמל בדבר יתרונות הסכם אספקת הגז ממאגר לווייתן הן במישור זמינות המאגר לאספקת הגז, והן במישור הביטחון האנרגטי.

ביולי 2019 הגישו השותפות בתמר (שאינן דלק ונובל) עתירה מנהלית נגד חח"י בבקשה לפסול את זכייתו של לווייתן בחוזה אספקת גז קצר. העתירה יוחסה להליך הסמי־מכרזי (מכרז לא רשמי) שניהלה חברת החשמל בין תמר ולווייתן, לרכישת 3.5–4 מיליארד מ"ק (BCM) גז טבעי בין אוקטובר 2019 ליוני 2021. תוצאות המכרז העלו כי תמר ולווייתן הגישו הצעת מחיר זהה — 4.78 דולרים ליחידת חום — אך בחברת החשמל החליטו לבחור בלווייתן כספק יחיד בחוזה. 
הטענה המרכזית של השותפות בתמר (שאינן דלק ונובל) היתה שההליך הסמי־מכרזי קבע אמת מידה יחידה לקביעת הזוכה — המחיר; בעוד חח"י החליטה לבסוף לבחור את הזוכה על בסיס אמת מידה חדשה, לכאורה — גיוון מקורות אספקה. לטענת השותפות בתמר, מאחר שהמחיר שהוצע בידי המחזיקות בשני המאגרים היה זהה, חח"י נדרשה לפצל את הזכייה, ולא להעדיף את לווייתן. חרף הטענות, בית המשפט לעניינים מינהליים אישר את זכיית לווייתן, והשותפות בתמר הגישו ערעור בעניין.
עוד בפתח נימוקי ההחלטה, בית המשפט העליון מתח ביקורת על הצעות המחיר הזהות שהגישו שני המאגרים – המלמדות על כך שלא התקיים הליך תחרותי אמיתי. סולברג, שעמד בראש הרכב השופטים, הדגיש: "ייאמר כבר בפתח הדברים, הסבר המערערות (השותפות בתמר), או שמא היעדר ההסבר, לזהות המוחלטת בין ההצעות מעורר תמיהה, לשון המעטה".
השופט סולברג המשיך: "הדברים אמורים ביתר שאת, בשים לב לביקורת שהובעה בפסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים, ובפרט לקביעה כי 'לא נסתר החשש [...] כי העותרות פעלו בתיאום מחירים בכוונת מכוון לפצל את המכרז'. חרף הדברים הללו, לא ראו המערערות לנכון לפרוס את מלוא היריעה לפנינו; גילו טפח, וכיסו טפחיים", כתב סולברג, כשהוא רומז לכך שהשותפות בתמר לא סיפקו את מלוא המידע על ההליך שהביא בסופו של דבר להצעות המחיר הזהות. השופט סולברג התייחס לדרישה של השותפות בתמר לפצל את החוזה בין שני המאגרים, וקבע: "אין ממש בטענה זו. לא אחת במהלך המשא ומתן שקדם להליך, הבהירו נציגי חברת החשמל, כי הזכייה לא תפוצל בין המאגרים. לא בכדי בא הדבר לידי ביטוי במסמכי ההליך באופן מפורש וברור. הניסיון לכופף כעת את ידה של חברת החשמל, כאשר ברקע מרחף החשש שלתכלית זו בדיוק תואמו ההצעות, מקומם; אין לו על מה לסמוך. אף אין להתעלם מעלויות העסקה הכרוכות בפיצול מסוג זה". 
השופט סולברג ציין בהחלטה כי במכרז של חח"י לא נקבע מנגנון ברור לבחירה בין הצעות זהות. עם זאת, הוא קבע כי "בנסיבותיו החריגות של העניין, נוכח המבוי הסתום שאליו נקלע ההליך בעקבות התנהלותן של המשתתפות... קושי זה אינו מצדיק את ביטול ההחלטה של ועדת המכרזים, ולא את ביטול פסק הדין. אני מייחס גם משקל לכך שעסקינן בהליך שאינו מכרז טהור, אלא מעין מכרז מובהק שעל-פי תנאיו כרוך בגמישות רבה יותר ולמעשה אף המערערות טוענות להחלתו בגמישות – זו הנוחה והמועדפת מבחינתן".
השופט סולברג סיכם וקבע שגם אם השותפות בתמר סבורות שנפגעו מההתנהלות של דלק ונובל, "ייתכן ועומדים להן סעדים במישור היחסים שביניהן; לא בהליך זה, לא על חשבון האינטרס הציבורי". בית המשפט הטיל על העותרות לשלם את הוצאות ושכר הטרחה של עורכי הדין בסך כולל של 50 אלף שקל.
 
דה מרקר | ערן אזרן  | 25.8.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy